Tải mẫu đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Tải mẫu đơn xin thường trú cho người nước ngoài: Mỗi người khai 01 bản, nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc...

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

     Căn cứ theo thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể mẫu đơn xin thường trú cho người nước ngoài bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây:

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ

APPLICATION FORM FOR PERMANENT RESIDENCE STATUS
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
(For temporary residence foreigners in Viet Nam)

 

Ảnh – photo
2×3 cm
See notes
(2)

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Full name (in Capital letters)

Họ tên khác (nếu có……………………………………………………………………………………………

Other names (if any)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Place of birth

5- Quốc tịch gốc:………………………………… 6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

Nationality at birth                                           Current nationality:

7- Dân tộc:…………………………………………. 8- Tôn giáo: ………………………………………..

Ethnic group                                                     Religion

9- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số ………………………………………………………….

Passport or international Travel Document number

10- Cơ quan cấp:……………………………………………… có giá trị đến ngày: ……/……./………

Issuing authority:                                                            Expiry date (Day, Month, Year)

11- Địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

Residential address, occupation and business address abroad before coming to Viet Nam

– Địa chỉ Residential address ………………………………………………………………………………..

– Nghề nghiệp Occupation ……………………………………………………………………………………

– Nơi làm việc Business address …………………………………………………………………………..

12- Trình độ Qualifications…………………………………………………………………………………….

– Học vấn (bằng cấp, học vị) ……………….Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc) ………………

Academic qualifications                              Professional skills (area, level)

– Trình độ tiếng Việt (nói, nghe, đọc, viết)

Vietnamese language skills (speaking, listening, reading, writing)

13- Nhập cảnh Việt Nam ngày: …/…/…. qua cửa khẩu:………………………………………………

Date of the latest entry into Viet Nam        via entry port

– Mục đích nhập cảnh:…………………………. Được phép tạm trú đến ngày: ……/…… /………

Purpose of entry                                            Permitted to remain until (Day, Month, Year)

14- Địa chỉ tạm trú, nghề nghiệp, nơi làm việc tại Việt Nam

Temporary address, occupation, business address in Viet Nam

– Địa chỉ Temporary residential address……………………………………………………………………

– Nghề nghiệp Occupation:  ………………………………………………………………………………….

– Nơi làm việc Business address: ………………………………………………………………………….

– Điện thoại liên hệ: Nhà riêng …………..Cơ quan …………Di động ………………………………

Contact Telephone Home                          Office                  Mobile

15- Quá trình hoạt động của bản thân (tóm tắt từ lúc 18 tuổi đến nay, từng thời gian làm gì? ở đâu?)

Brief personal experience (from age 18 to date: what did you do? where did you stay?)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Tham gia tổ chức chính trị, xã hội (tên tổ chức, ngày tham gia, chức vụ hoặc chức danh trong tổ chức):

Participation in any political parties or social organisations (name, participating date, position or title held)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

16- Thân nhân Family members

Quan hệ (3) Relationship

Họ tên
Full name

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

Quốc tịch Nationality

Nghề nghiệp Occupation

Chỗ ở hiện nay
Current residential address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được phép thường trú tại Việt Nam (4)

Living costs affordability if permanent residency in Viet Nam is granted

Về chỗ ở

Your accommodation

Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà
Provided by/ shared with the sponsor

o

Người xin thường trú tự mua, thuê
Owned /rent by the applicant

o

Khả năng tài chính

Financial Capability

– Nguồn tài chính Finantial support:

Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng
Financially supported or brought up by the sponsor

o

Người xin thường trú tự túc
Self-funded by the applicant

o

– Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng): …………………..

Current income (in Vietnamese Dong/per month)

18- Nội dung đề nghị Requests

– Xin thường trú tại địa chỉ:

Applying for permanent residency at the address

Số nhà: ……………Đường/ phố/ thôn………………………….. Phường/ xã …………………….

House number        Street/Road/Village                                    Ward/commune

quận/huyện ………………………………thành phố/ tỉnh………………………………………………..

District                                                   City/ Province

– Lý do xin thường trú (5) …………………………………………………………………………………….

Reason for permanent residence application

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

The applicant ’s signature and full name

     

Đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Hướng dẫn ghi mẫu đơn xin thường trú cho người nước ngoài

(1) Mỗi người khai 01 bản, nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xin thường trú; trường hợp người có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nhà khoa học, chuyên gia thì nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Submit in person one completed form at the Immigration Office of province/ Central City Public Security where the applicant is applying for permanent residency. For the foreigners who have contribution to the Cause of Development and Protection of Viet Nam, or are scientists and specialists, submit at the Immigration Department.

(2) Kèm 03 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào đơn và ảnh để rời).

Enclose 03 recently taken photos in 2x3cm size, with white background, front view, bare head and without sunglasses (one photo on the form and the others separate).

(3) Ghi rõ bố, mẹ, vợ, chồng, con.

State clearly the information about parents, spouse and children.

(4) Đánh dấu x vào ô tương ứng và kèm theo giấy tờ chứng minh.

Mark X on the appropriate box and enclose supporting documents.

(5) Ghi rõ lý do xin thường trú, kèm theo giấy tờ chứng minh.

Specify reasons for permanent residency application and enclose supporting documents.

     >>> Tải đơn xin thường thú người nước ngoài

Liên hệ Luật sư tư vấn về đơn xin thường trú cho người nước ngoài:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn xin thường trú cho người nước ngoài. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về đơn xin thường trú cho người nước ngoài qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về đơn xin thường trú cho người nước ngoài tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)