Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN BẢN CAM KẾT Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………1. Tên tôi là: ………………………………2. Mã số thuế (nếu có):

Mẫu số: 23/CK-TNCN 

Mẫu cam kết số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu cam kết được dùng để đề nghị tạm thời chưa áp thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Nội dung chi tiết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT

          Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………..

 1. Tên tôi là: …………………………………..………………….…………………………………………………………………

2. Mã số thuế (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số CMND/hộ chiếu :…………………………………. Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: ……………………….

4. Địa chỉ cư trú:……………………….…………………….……………………………………………………………………

5. Nơi làm việc chính (nếu có): …………………….………………………………………………………………

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá ………(*) …………..  triệu đồng (ghi bằng chữ……………………………………………………………………….……………).

Tôi đề nghị ……………………..… (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

Ngày …… tháng …… năm……….

                                                                  CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

– Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.

– Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai

=

48.000.000 đồng

+

19.200.000 đồng

x

Tổng số người

phụ thuộc

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì

Số tiền khai

=

48.000.000  đồng

+

19.200.000  đồng

x

2

=

86.400.000 đồng

>> Tải Mẫu số 23CK-TNCN

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu cam kết 23/CK-TNCN, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Đàm Hải