• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN BẢN CAM KẾT Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………1. Tên tôi là: ………………………………2. Mã số thuế (nếu có):

  • Mẫu cam kết 23/CK-TNCN - Luật Toàn Quốc
  • Mẫu cam kết 23/CK-TNCN
  • Biểu mẫu
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

Mẫu số: 23/CK-TNCN

1. Mẫu cam kết 23/CK-TNCN được quy định tại đâu?

     Mẫu cam kết số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2013.      Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2022 Thông tư này đã hết hiệu lực, do đó hiện nay biểu mẫu này đã không còn được áp dụng.

2. Nội dung biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT

          Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………..

 1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….………………………...……

2. Mã số thuế (nếu có):                            

3. Số CMND/hộ chiếu :.............................. Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: ...........................

4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...…………….……………………………………………

5. Nơi làm việc chính (nếu có): ……...…………….…………………………………...…………

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá ………(*) …………..  triệu đồng (ghi bằng chữ….............................................…………………………….……………).

Tôi đề nghị ……………………..… (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

Ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                        CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai = 48.000.000 đồng + 19.200.000 đồng x Tổng số người phụ thuộc

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì

Số tiền khai = 48.000.000  đồng + 19.200.000  đồng x 2 = 86.400.000 đồng
>>>> Tải Mẫu số 23CK-TNCN

    Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu cam kết 23/CK-TNCN:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu cam kết 23/CK-TNCN và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lý lịch tư pháp là gì và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Đàm Hải

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178