Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép xuất cảnh

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép xuất cảnh quy định tại Thông tư số 31/2015/TT-BCA Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT CẢNH

   Căn cứ theo Thông tư số 31/2015/TT-BCA Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể mẫu tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép xuất cảnh tại mẫu NC14:                                           

     TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH

APPLICATION FORM FOR AN EXIT AND ENTRY  PERMIT

 ISSUE/ RE ISSUE

(Dùng cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam) (1)

(For the stateless resident in Viet Nam)

 

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):(3)….…………………………………………………..

Full name (in capital letters)

2- Giới tính:  Nam            Nữ               3- Sinh ngày…….. tháng………năm…………..              

Sex          Male            Female         Date of birth (Day, Month, Year)                                        

4- Nơi sinh:………………………………………………………………………………….

Place of birth

5- Địa chỉ thường trú ở Việt Nam:………………………………………………………

Permanent residential address     

………………………………………….. Số điện thoại:……………………………..Telephone

6- Quốc tịch trước đây:………………………………………………………………………

Former nationality

7- Thẻ thường trú số (nếu đã được cấp): ..…………………Cơ quan cấp:………………

Permanent Resident Card No (if any)                                Issuing Authority

ngày cấp: …………………………………………………………… Date of issue (Day, Month, Year)                       

8- Mục đích xin cấp giấy phép xuất nhập cảnh:……………………………………………..

Purpose of application for an Exit and Entry Permit

9- Lý do đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh: (4)…………………………………..

    Reason(s) of application for an Exit and Entry Permit  

Phần dành cho cơ quan quản lý                                      Làm tại…………, ngày……tháng……năm……..

           xuất nhập cảnh                                                          Done at……………, date (Day, Month, Year)

           For official only                                                                        Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                                   The applicant’s signature and full name

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép xuất cảnh

(1) Mỗi người kê khai 1 bản nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh cư trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

      Submit one completed application at the Immigration Office of Province/Central City Public Security where the foreigner is residing or at the Immigration Department – Ministry of Public Security.

(2) Dán 01 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, 01 ảnh để rời.

     Stick onto the photo box one recently taken 4x6cm size, with white background, front view, bare head, without sunglasses and enclose one separate photo of the same kind.

(3) Khai đúng họ tên, ngày tháng năm sinh ghi trong thẻ thường trú (nếu đã được cấp).

     Full name and date of birth proviced in the form should be the same as in the Permanent Resident Card (if any).

(4) Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh do bị mất, phải kèm theo đơn báo mất giấy phép xuất nhập cảnh.

     In case of the Exit and Entry Permit being lost or stolen, enclose a Loss Report.

Bạn có thể tải mẫu tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép xuất cảnh tại:

>>>> Đề nghị cấp cấp lại giấy phép xuất cảnh

Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về cấp lại giấy phép xuất cảnh:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về cấp lại giấy phép xuất cảnh. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về cấp lại giấy phép xuất cảnh qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về cấp lại giấy phép xuất cảnh tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)