Tải mẫu biên bản đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính

Tải mẫu biên bản đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội...

MẪU BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI TRONG KHIẾU NẠI

1. Nội dung biểu mẫu

  Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó tại mẫu số 14-KN quy định mẫu biên bản đối thoại trong khiếu nại:

 

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI

Vào hồi… giờ …, ngày … tháng … năm …, tại …………………..(3)……………………

1. Thành phần tham gia đối thoại:

Người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại:

– Ông (bà)…………..chức vụ……………………….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…….

Người ghi biên bản:

– Ông (bà)…………..chức vụ……………………….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…….

Người khiếu nại (hoặc người đại diện, người được ủy quyền của người khiếu nại):

– Ông (bà)…………..chức vụ……………………….., cơ quan (tổ chức)……………….

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ………………………..(4)………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Người bị khiếu nại (hoặc người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại của người bị khiếu nại (nếu có)):

– Ông (bà)…………..chức vụ……………………….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)……….

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

– Ông (bà)………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ………………………..(4)…………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có):

– Ông (bà)………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

2. Nội dung đối thoại:

. …………………………………………………………………….(5)…………………………

Ý kiến của những người tham gia đối thoại…………………(6)…………………………

3. Kết quả đối thoại:

………………………………………………………………………..(7)………………………..Việc đối thoại kết thúc hồi… giờ … ngày …/…/…

Biên bản đối thoại đã được đọc lại cho những người tham gia đối thoại nghe và ký xác nhận.

Biên bản được lập thành …. bản, người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại mỗi bên giữ 01 bản./.

Người bị khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên)

Người giải quyết khiếu nại (hoặc ngưi có trách nhiệm xác minh khiếu nại)
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Người khiếu nại 
(hoặc người đại diện, người được ủy quyền)
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản
(ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu biên bản về đối thoại trong khiếu nại quyết định hành chính

biên bản đối thoại trong khiếu nại

2. Hướng dẫn viết đơn biên bản đối thoại trong khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì đối thoại.

(3) Địa điểm tiến hành đối thoại.

(4) Nếu không có CMND/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(5) Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh nêu mục đích, yêu cầu của việc đối thoại, tóm tắt kết quả xác minh nội dung khiếu nại và những nội dung đối thoại.

(6) Ý kiến của những người tham gia đối thoại về từng nội dung đối thoại.

(7) Những nội dung đối thoại đã thống nhất, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những ý kiến khác (nếu có).

Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về biên bản đối thoại trong khiếu nại:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản đối thoại trong khiếu nại. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về biên bản đối thoại trong khiếu nại qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về biên bản đối thoại trong khiếu nại tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)