Tải mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe

Mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA, hiện nay Thông tư này đã hết hiệu lực

MẪU GIẤY KHAI SANG TÊN DI CHUYỂN XE

1. Mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được quy định tại đâu?  

     Mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được quy định tại mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/6/2014. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/8/2020 Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 58/2020/TT-BCA. Theo đó, kể từ thời điểm thông tư hết hiệu lực thì biểu mẫu này cũng không còn được sử dụng nữa và được thay thế bởi mẫu văn bản khác là mẫu tờ khai đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.

2. Nội dung biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY KHAI SANG TÊN DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): …………………………………….BIỂN SỐ (Number Plate): ……………………………

1- Tên chủ xe (Owner’s full name): ……………………………………………………………………………….

2- Địa chỉ (Address): ………………………………………………………………………………………………….

3- Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại ……………………………

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………………………. Số loại (Model code): ………………………………….

Loại xe (Type): …………………………………. Màu sơn (Color): ………………………………………

Số máy (Engine No): …………………………. Số khung (Chassis No): ………………………………

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners) ……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Địa chỉ (Address) …………………………………………………………………………………………………….

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer):   

………………………………………………………………………………………………………………………………….

8- Kèm theo giấy này có (attached documents) ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) ……………………………………………………………………………. xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

 

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

>>> Tải mẫu tờ khai sang tên xe di chuyển xe

giấy khai sang tên di chuyển xe

3. Hướng dẫn viết mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện …..

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về giấy khai sang tên di chuyển xe:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về giấy khai sang tên di chuyển xe mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.