Mẫu đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu tại Hà Nội

Mẫu đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu tại Hà Nội được quy định tại Công văn 2519/UBND-NC năm 2023 của UBND thành phố

1. Mẫu đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu tại Hà Nội

     Mẫu ban hành kèm theo Công văn số Công văn 2519/UBND-NC năm 2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng dân dân Thành phố

UBND QUẬN, HUYỆN, TX
UBND XÃ, PHƯỜNG, TT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI

XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CHỖ Ở HỢP PHÁP, DIỆN TÍCH NHÀ Ở TỐI THIỂU ĐỂ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………

Số ĐDCN/CCCD: …………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà, đất được mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ (ghi rõ tình trạng nhà đất, địa chỉ, số nhà..): ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Của ông (bà): ………………………………………………………………………………………

Số ĐDCN/CCCD: …………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………………………………

Đề nghị UBND xác nhận

Tình trạng nhà ở, đất ở để đăng ký thường trú

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú (đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ):

Tổng số người thuê, mượn, ở nhờ: ……………………………………………………………

Tổng số diện tích chỗ ở hợp pháp thuê, mượn, ở nhờ: ……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

Hà Nội ngày ………. tháng ……… năm 2023
Người đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn …………………………………………………………

Xác nhận về việc không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ …….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú (đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ).

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Hà Nội ngày ………. tháng ……… năm 2023
TM.UBND phường (xã, thị trấn)
CHỦ TỊCH

đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu

2. Lưu ý khi sử dụng mẫu đơn

 • Tờ khai này chỉ áp dụng đối với điểm h khoản 1 Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, sử dụng để xác nhận diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ theo quy định Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành.

     Sau khi giải quyết cơ quan Công an lưu tờ khai này vào hồ sơ đăng ký cư trú.

 • Tờ khai này không được sử dụng trong các trường hợp sau
  • Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng
  • Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép
  • Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Chỗ ở là nhà ở có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Diện tích nhà ở tối thiểu được quy định
  • Đối với khu vực ngoại thành là 8m2/sàn/người
  • Đối với khu vực nội thành là 15m2/sàn/người
  • Diện tích nhà ở tối thiểu quy định là diện tích được tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.
 • Việc xác nhận về mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ được thực hiện theo các quy định chung của pháp luật có liên quan

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mẫu đơn xác nhận diện tích nhà ở để nhập hộ khẩu và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

5/5 - (1 bình chọn)