Mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh đã có cơ quan công tác

Mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh đã có cơ quan công tác: Căn cứ quyết định 740/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định thủ tục cử người....

  MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH ĐÃ CÓ CƠ QUAN CÔNG TÁC 

 1. Giới thiệu Quyết định 740/QĐ-BGDĐT

    Căn cứ quyết định 740/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước. Mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh dùng cho người đã có cơ quan công tác đi học tại nước ngoài được quy định tại phụ lục II.

2. Mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh đã có quan công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: …………………………………………………………….. Sinh ngày ………………….

Số CMND/hộ chiếu: …………..……….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: ………………………..

Hiện nay là: ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ, điện thoại, email: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính.

2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khóa học, ngành học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép.

3. Nếu không hoàn thành chương trình học tập sẽ bồi hoàn kinh phí theo quy định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

4. Sau khi kết thúc khóa học về nước ngay và thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Cam kết làm việc cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước trong thời gian ít nhất gấp 03 ln thời gian được cử đi đào tạo.

6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học ở nước ngoài.

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được đi học theo nguyện vọng.

 

 

…………, ngày …… tháng …… năm ………..
Người cam kết ký và ghi rõ họ tên

 

cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh

Xác nhận bảo lãnh của cơ quan cử đi học:

Xác nhận ông/bà…………………………, hiện đang là (biên chế/hợp đồng)……………….. của cơ quan. Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:

1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi cán bộ trên tốt nghiệp về nước.

2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc yêu cầu cán bộ trên thực hiện đúng những cam kết nêu trên.

 

 

…………, ngày …… tháng …… năm ………..
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

    Bạn có thể tải mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh dùng cho người đã có cơ quan công tác đi học tại nước ngoài tại:

     >>>>> Mẫu bản cam kết thực hiện về nghĩa vụ của lưu học sinh có cơ quan công tác

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh đã có cơ quan công tác:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh đã có cơ quan công tác hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ. 

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.