Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài: Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NHÂN SỰ CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN Ở NƯỚC NGOÀI

    Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA – BNG  ngày 20/8/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012. Cụ thể mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là người công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài được quy định như sau:

Ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, 

phông nền trắng.

(1)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

(để sử dụng vào việc làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành)

 

  1. Thông tin của người đứng khai:

Họ và tên (chữ in hoa).………………………………………………………………………………………………. Nam    Nữ 

Sinh ngày……….tháng………….năm……….4. Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………………………………………………………

Giấy CMND số                                                             Ngày cấp…../…../………Nơi cấp (tỉnh, TP)..………………….

Địa chỉ cư trú (ghi theo sổ hộ khẩu thường hoặc sổ tạm trú)…………………………………………………………

……………………………………………………………………….7. Số điện thoại……………………………………..

đơn đề nghị xác nhận nhân sự

đơn đề nghị xác nhận nhân sự

  1. Thông tin về thân nhân hiện ở nước ngoài (người đề nghị được cấp hộ chiếu/thông hành)

Họ và tên (chữ in hoa)……………………………………..……………………………………… Nam    Nữ 

Sinh ngày……../……/…………, nơi sinh (Tỉnh, Tp)…………………………………………………………….

Giấy CMND số                                                             Ngày cấp……/…./……. Nơi cấp (tỉnh, TP)..……………….

Địa chỉ cư trú ở trong nước trước khi xuất cảnh (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rời Việt Nam ngày ………./………../……………. bằng hộ chiếu số………………Cấp ngày….…./…..…/…………

Cơ quan cấp……………………………………….qua cửa khẩu…………………………….. Mục đích………………..…………

Vợ /chồng: họ và tên……………………………………………………………sinh ngày………../…………/……………………………

  1. Quan hệ giữa người đứng khai và thân nhân ở nước ngoài:………………………………………………..

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ, gồm :……………………………………………………………………………

  1. Nội dung đề nghị: Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác nhận ảnh và thông tin nêu tại điểm 2 trên đây để thân nhân tôi đến cơ quan đại diện Việt Nam tại………………… ……………………………….…… nộp hồ sơ để nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoặc giấy thông hành(2)

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn       Làm tại………………………ngày…… tháng….. năm………….

nơi người đứng khai cư trú (về các điểm 1,2,3 trên đây)                                       Người đề nghị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

    Hướng dẫn ghi mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

(1) Dán 01 ảnh vào khung, có đóng dấu giáp lai của Trưởng Công an xã, phường, thi trấn, kèm theo 2 ảnh để rời.

(2) Tờ khai này có thể nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đứng khai thường trú.

     Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài tại

   >>>>> Mẫu đơn xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

     Trên đây là mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: