Trình tự cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam tại cơ quan đại diện. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

Câu hỏi về xác nhận là người gốc Việt Nam

     Trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Câu trả lời về xác nhận là người gốc Việt Nam

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xác nhận là người gốc Việt Nam, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác nhận là người gốc Việt Nam như sau:

1. Căn cứ pháp lý về xác nhận là người gốc Việt Nam

2. Nội dung tư vấn về xác nhận là người gốc Việt Nam

Xác nhận là người gốc Việt Nam thường được sử dụng trong một số trường hợp liên quan đến thừa kế, nhập quốc tịch, xác nhận nhân thân…Việc xin xác nhận là người gốc Việt Nam phải được tiến hành theo quy định pháp luật Việt Nam. Cụ thể, tại Khoản 2 điều 13 thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA được sửa đổi bổ sung tại thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA quy định về việc cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam như sau:

2.1. Hồ sơ đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam:

     Khi có nhu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam, người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú (trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất) hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao hay Sở Tư pháp nơi người đó cư trú.

     Hồ sơ đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam bao gồm (Khoản 2, Điều 1, thông tư 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA):

     – Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu TP/QT-2013-TKXNLNGVN); kèm 02 ảnh 4×6;

     – Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

     – Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam được xác định theo nguyên tắc huyết thống hoặc có cha hoặc mẹ, ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống;

     – Giấy tờ khác có liên quan làm căn cứ để tham khảo bao gồm:

  • Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
  • Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước mà người yêu cầu đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam;
  • Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam;
  • Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Như vậy, khi cần xác nhận là người có nguồn gốc là người Việt Nam, người xin xác nhận cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định pháp luật, sau đó gửi tới cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền để được giải quyết. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều có thể xin xác nhận là người có nguồn gốc Việt Nam được.

Xác nhận là người gốc Việt Nam

2.2. Trình tự giải quyết của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp:

     – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp xem xét các giấy tờ do người yêu cầu xuất trình và kiểm tra, đối chiếu cơ sở dữ liệu, tài liệu có liên quan đến quốc tịch (nếu có), nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người đó có nguồn gốc Việt Nam thì cấp cho người đó Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu TP/QT-2013-GXNLNGVN).

     – Trường hợp không có đủ cơ sở để xác định người yêu cầu là người gốc Việt Nam, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho người đó biết.

Kết luận: Để được xác nhận là người có nguồn gốc là người Việt Nam, người yêu cầu cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật, thực hiện nộp hồ sơ và tiến hành theo thủ tục hành chính đã được quy định; đồng thời phải đảm bảo có các chứng từ xác nhận là người có nguồn gốc Việt Nam như đã nêu trên.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về xác nhận là người gốc Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Dinh