Điều kiện được mua nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Điều kiện được mua nhà ở xã hội được quy định như thế nào? tham khảo bài viết để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Kiến thức của bạn:

     Điều kiện được mua nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về điều kiện mua nhà ở xã hội:

     Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật nhà ở xã hội 2014, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở.

     Về các hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định tại Điều 50 tương ứng với các đối tượng cụ thể sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo hình thức khác nhau, cụ thể:

 • Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội
 • Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;
 • Hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc tặng nhà ở;
 • Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nươc chỉ định để các đối tượng xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Về hình thức mua nhà ở xã hội được áp dụng với các đối tượng và điều kiện như sau:

1. Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Tại Khoản 1 Điều 50 Luật nhà ở 2014 có quy định như sau:

     “1. Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này; đối với đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.”

     Như vậy, các đối tượng được mua nhà ở xã hội được quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49, đó là: 

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

 

2. Điều kiện được mua nhà ở xã hội

     Được quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở, điều kiện được mua nhà ở xã hội là điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập, cụ thể:

 • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;
 • Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;
 • Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về điều kiện được mua nhà ở xã hội. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: