• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Góp vốn bằng tài sản..thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước...góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền một lần

 • Thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước
 • Góp vốn bằng tài sản
 • Pháp Luật Đất Đai
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC

Kiến thức cho bạn:

     Thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Thủ tục này khác với thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo quy định pháp luật.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước

     1. Quy định chung về trình tự góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm

     Trước hết, người sử dụng đất thuê đất của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm được quyền góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê (điểm e, khoản 2 điều 19 luật đất đai) mà không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất như người sử dụng đất thuê đất của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Khoản 5, điều 79 nghị định 43/2014/NĐ- CP quy định việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm như sau:

 • Thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Sau khi nhận hồ sơ bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất;
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản;
 • Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;
 • Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất theo quy định tại Khoản này.
[caption id="attachment_47176" align="aligncenter" width="348"]Góp vốn bằng tài sản Góp vốn bằng tài sản[/caption]

     2. Trình tự thủ tục các bước thực hiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm

     Theo quy định chung trên tại điều 179 nghị định 43/2014/NĐ- CP trình tự thủ tục chi tiết thực hiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm như sau:

     Bước 1: Nộp hồ sơ xin góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước

     Người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự, nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

     Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất.

     Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

     Trong đó, hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Bản gốc theo mẫu 09/ĐK);
 • Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự (Bản gốc);
 • Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc);
 • Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước (bản sao chứng thực);
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu 03/BĐS-TNCN);
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01);
 • Tờ khai thuế phi nông nghiệp (theo mẫu 01/TK-SDDPNN).

     Bước 2: Lập và chuyển hồ sơ xin góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước cho cơ quan chuyên môn

      Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện.

     Bước 3: Thẩm tra hồ sơ xin góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước tại Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện

     Trong thời hạn 07 ngày làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; thanh lý Hợp đồng thuê đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản; đồng thời ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê.

     Bước 4: Xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp và xác nhận nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất xin góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận; đồng thời gửi thông tin địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

     Bước 5: Người xin góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước hoàn thành nghĩa vụ tài chính

     Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính đồng thời gửi cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định.

     Các khoản thu gồm: lệ phí trước bạ, Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận, lệ phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất…

     Bước 6: Trả kết quả cho người xin góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước và cập nhật chỉnh lý, hồ sơ địa chính

     Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả Giấy chứng nhận; thu phí, lệ phí; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

     Tổng thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (Chưa bao gồm 03 ngày làm việc xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế).

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH hai thành viên trở lên

     Góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất vào công ty

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178