Xử lý sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho con

Xử lý sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho con5 (100%) 2 votes Xem mục lục của bài viết1 SỔ ĐỎ CẤP SAI ĐỐI TƯỢNG NHƯNG ĐÃ TẶNG CHO2 Câu hỏi về sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho:3 Câu trả lời về sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng […]

Xử lý sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho con
5 (100%) 2 votes

SỔ ĐỎ CẤP SAI ĐỐI TƯỢNG NHƯNG ĐÃ TẶNG CHO

Câu hỏi về sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho:

     Luật sư cho hỏi như sau: Gia đình tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND huyện cấp 2005 (500m2) nhưng năm 2013 tôi đã tặng cho con trai út 200m2 (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Nay Nhà nước phát hiện đất gia đình tôi cấp 2005 là sai pháp luật vậy. Tôi xin hỏi Nhà nước có thu hồi giấy chứng nhận đất đứng tên tôi và con trai tôi  được không? Tôi xin cảm ơn

Câu trả lời về sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho:

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho

2. Nội dung tư vấn sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho

     Trong trường hợp của bạn, mảnh đất 500 m2 đứng tên bạn được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005 bị sai đối tượng. Nhưng năm 2013 bạn đã tặng cho và sang tên cho con trai bạn 200 m2 đất và 300 m2 còn lại vẫn đứng tên bạn. Đến nay, nhà nước phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn được cấp năm 2005 bị sai đối tượng nên bạn đang lo lắng về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên bạn và con trai bạn hiện tại liệu có bị thu hồi lại không. Thì chúng tôi đưa quan điểm tư vấn cho bạn như sau:

2.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai đối tượng

     Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

     Theo đó, khi giấy chứng nhận quyền sử dụng cấp sai đối tượng sẽ bị thu hồi. Việc thu hồi GCN đã cấp sai có thể do cơ quan Nhà nước tự phát hiện hoặc thông qua kiến nghị, đề nghị của người sử dụng đất. Khi tiến hành thu hồi đất cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật và theo trình tự nhất định.

Sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho

Sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho

2.2 Cách thức xử lý sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho

    Căn cứ Khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: 

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

     Khi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai như sai đối tượng thì kiểm tra lại và thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp bị sai đối tượng.

2.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai đối tượng nhưng đã tặng cho giải quyết như thế nào?

     Căn cứ Khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai.

     Theo đó, dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai đối tượng đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp pháp thì sẽ không bị thu hồi lại. Bởi lẽ việc thu hồi sẽ gây ảnh hưởng đến các hợp đồng chuyển nhượng và kéo theo hàng loạt các hậu quả pháp lý khác. 

     KẾT LUẬN: Trong trường hợp của bạn dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp thì nhiều khả năng:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bạn với diện tích 300m2 sẽ bị thu hồi theo quy định pháp luật.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên con trai bạn với diện tích 200m2 sẽ không bị thu hồi

 Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

    Để được tư vấn chi tiết về sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Phương Linh