Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nghệ An – Luật Toàn Quốc

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nghệ An – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TÁCH THỬA TẠI NGHỆ AN2 Nội dung kiến thức về tách thửa tại Nghệ An2.1      1. Tư vấn tách thửa tại Nghệ An về diện tích tối thiểu tách thửa2.1.1      2. […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nghệ An – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI NGHỆ AN

Kiến thức của bạn: 

     Tư vấn thủ tục tách thửa tại Nghệ An

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về tách thửa tại Nghệ An

     1. Tư vấn tách thửa tại Nghệ An về diện tích tối thiểu tách thửa

     Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền phải đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu tách thửa do từng UBND cấp tỉnh quy định. Việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện theo quy định tại điều 3 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND.

     Thửa đất ở được hình thành sau khi tách thửa, nhập thửa phải phù hợp với quy hoạch, phải có kích thước (chiều rộng, chiều dài) đủ điều kiện xây dựng nhà ở theo quy định của Bộ xây dựng và phải có diện tích tối thiểu theo quy định sau đây thì được cấp giấy chứng nhận:

  • Tại địa bàn thành phố Vinh, các thị xã, thị trấn và các xã ven biển là 50m2;
  • Các địa bàn còn lại là 80m2.

     Tuy nhiên, trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng được hình thành trước ngày 29/12/2007 thì được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp tách thửa tại Nghệ An sau ngày 29/12/2007 không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu thì không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Tách thửa tại Nghệ An

Tách thửa tại Nghệ An

     2. Thủ tục tách thửa tại Nghệ An

     Trình tự thủ tục tách thửa tại Nghệ An để chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất được thực hiện theo quy định tại điều 75 nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

     Bước 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, Hộ khẩu

     Bước 2. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;
  • Sau khi nộp bổ sung hổ sơ để văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền;
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

     Bước 3. Trả kết quả

      Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về tách thửa tại Nghệ An, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

      Xin chân thành cảm ơn!