Trình tự thủ tục phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

Trình tự thủ tục phê duyệt phương án trồng rừng thay thế5 (100%) 1 vote PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ Kiến thức của bạn      Trình tự thủ tục phê duyệt phương án trồng rừng thay thế Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT quy định […]

Trình tự thủ tục phê duyệt phương án trồng rừng thay thế
5 (100%) 1 vote

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ

Kiến thức của bạn

     Trình tự thủ tục phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

Chủ đầu tư thực hiện dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải lập phương án trồng rừng thay thế trong trường hợp chủ đầu tư tự trồng rừng thay thế theo quy định tại điều 3 thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT như sau:

     Bước 1. Lập phương án trồng rừng thay thế

     – Chủ đầu tư dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác lập phương án trồng rừng thay thế trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp diện tích rừng chuyển sang mục đích khác nằm trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì lập các phương án riêng trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

     – Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế nộp đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có diện tích đất trồng rừng thay thế gồm:

  • Phương án trng rừng thay thế;
  • Văn bản đề nghị phê duyệt;
  • Dự án đầu tư có chuyển mục đích khác;
  • Các tài liệu khác có liên quan.
Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

     Bước 2. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

     – Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định. Trường hợp cn xác minh thực địa, thời gian thẩm định phương án được kéo dài thêm không quá 15 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời Chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

     Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có diện tích đất trồng rừng thay thế, tổ chức khoa học có liên quan. S thành viên Hội đồng ít nht là 05 người, trong đó 01 lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ tịch Hội đồng. Trường hợp dự án có tng diện tích trng rừng thay thế dưới 10 hec-ta thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành phần Hội đồng thẩm định với số lượng thành viên ít hơn.

     – Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án. Trường hợp không đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời Chủ đầu tư biết lý do.

     – Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án trng rừng thay thế. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo rõ lý do cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cho Chủ đầu tư.

     Bước 3. Sau khi phương án trồng rừng thay thế được UBND cấp tỉnh phê duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lập thiết kế, dự toán trồng rừng; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp pháp luật quy định khác); tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế.

     UBND cấp tỉnh quyết định số năm trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thay thế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo đủ thời gian đ rừng sau khi trồng đạt tiêu chí thành rừng.

     Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi diện tích rừng trồng đạt tiêu chí thành rừng theo quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.