Thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ theo quy định pháp luật

Thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀY SINH TRONG GIẤY TỜ2 Câu hỏi về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ3 Câu trả lời về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ3.1 […]

Thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀY SINH TRONG GIẤY TỜ

Câu hỏi về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ

     Xin Luật sư cho tôi được hỏi: Gia đình tôi chuyển nhà nhiều lần, bản thân tôi lúc đi học chuyển trường nhiều lần nên giấy tờ về ngày tháng năm sinh bị thay đổi. Cụ thể

     1/ Trong hồ sơ Hộ khẩu và Giấy khai sinh gốc/CMND (Thẻ căn cước): Tên Trần Văn Tâm, Sinh ngày 08/05 /1978

     2/ Đến khi chuyển trường và hồ sơ đã thay đổi năm sinh:

+ Hồ sơ cấp 3 của tôi là Sinh ngày 08/5/1976

+ Hồ sơ vào ngành 08/5/1976

+ Văn bằng đại học: 08/5/1976

+ Và tôi mới viết hồ sơ đảng (7/2018) tôi đã khai sinh ngày 08/5/1976 (hiện đang đảng viên dự bị, được kết nạp tháng 12/2018).

     Xin cho tôi hỏi thủ tục và các bước tiến hành để tôi xin điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong Hồ sơ, lý lịch đảng viên của tôi trùng khớp với hồ sơ gốc là Hộ khẩu, khai sinh và thẻ căn cước công dân của tôi? Xin trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ như sau:

1. Căn cứ pháp luật về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ

2. Nội dung tư vấn về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ

     Khoản 2, 3 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh quy định:

 “2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

     Theo quy định kể trên, mọi thông tin về ngày sinh của bạn đều phải phù hợp với ngày sinh trong Giấy khai sinh. Do vậy, bằng cấp và hồ sơ đảng của bạn ghi ngày sinh là 08/5/1976 là chưa phù hợp với quy định pháp luật và sẽ gây rất nhiều phiền phức cho bạn khi phải sử dụng các giấy tờ hồ sơ này. Vậy nên, bạn cần thay đổi ngày sinh trong các giấy tờ kể trên cho giống với ngày sinh ghi trong giấy khai sinh.

Thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ

Thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ

2.1. Thay đổi thông tin trong giấy tờ

     Đối với phần ngày sinh trong hồ sơ đảng của bạn, theo quy tại mục 9.2 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng, kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Có nghĩa là, bạn không thể thay đổi thông tin về ngày sinh đã ghi trong hồ sơ lý lịch đảng nữa.

     Hiện tại, bạn chỉ có thể thay đổi ngày sinh trong bằng cấp 3, đại học, hồ sơ ngành. Tuy nhiên việc thay đổi này chỉ có thể thực hiện trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật ( Điều 25 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT). Có nghĩa là, bạn cần thay đổi ngày sinh trong giấy khai sinh thì mới có thể thực hiện thay đổi nội dung trên.

     Như vậy, bạn có thể chỉ thực hiện thay đổi thông tin trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu… cho khớp với giấy tờ hiện tại. Thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư bạn vui lòng tham khảo tại:

     >>> Thủ tục cải chính hộ tịch 2019 quy định mới nhất hiện nay

     Nếu bạn vẫn có nhu cầu thay đổi ngày sinh trong văn bằng, chúng tôi xin tư vấn cho bạn thủ tục thay đổi ngày sinh tiến hành như mục 2.2 sau đây.

2.2. Thủ tục thay đổi ngày sinh trong văn bằng, chứng chỉ

2.2.1. Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

     Theo quy định của Điều 26 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT, hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ:

  • Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;
  • Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;
  • Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
  • Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

     Ngoại trừ đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu còn lại có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ khi tiếp nhận hồ sơ có quyền yêu cầu bạn xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

2.2.2. Trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

     Điều 26 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định, trình tự thực hiện thay đổi ngày sinh trong văn bằng chứng chỉ gồm các bước như sau:

     Bước 1: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;

     Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

     Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

     Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn, theo quy định hiện nay, bạn không thể thay đổi ngày sinh trong hồ sơ lý lịch đảng nữa mà chỉ có thể thay đổi ngày sinh trong văn bằng sau khi đã thực hiện cải chính hộ tịch. Thời hạn giải quyết yêu cầu cải chính hộ tịch là trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc. Thời hạn giải quyết yêu cầu thay đổi ngày sinh trong văn bằng, chứng chỉ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     Một số bài viết tham khảo

    Để được tư vấn chi tiết về thủ tục thay đổi ngày sinh trong giấy tờ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Nghiêm Trang.