• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Phân chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân như thế nào? Luật hôn nhân và gia đình quy định cụ thể như sau:

 • Phân chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân như thế nào?
 • Chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân
 • Pháp luật hôn nhân
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Câu hỏi của bạn:

     Vợ chồng tôi có 2 con chung: 23 và 16 tuổi. Chúng tôi có 2 mảnh đất đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà trên đất là nhà tạm. Chồng tôi ngoại tình đã hơn chục năm nay, nên đi làm không đem tiền về cho tôi nuôi con thời gian gần đây thường xuyên gây bạo lực với mẹ con tôi.Vậy nếu tôi đơn phương ly hôn, 2 mảnh đất đó tôi muốn để lại cho mỗi đứa con một miếng còn 2 vợ chồng ra đi tay không. Nhưng chồng tôi không chịu. anh ta muốn lấy đất. vậy tôi phải làm thế nào để giữ tài sản cho các con tôi. Xin luật sư giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.

Căn cứ pháp lý :

1.  Quyền sử dụng đất hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hay tài sản riêng?

     Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về Tài sản chung của vợ chồng như sau:

     “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

       Theo quy định trên, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Trường hợp của bạn, theo những thông tin bạn cung cấp vợ chồng bạn có hai mảnh đất đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà trên hai mảnh đất là nhà tạm điều đó cho thấy rằng quyền sử dụng đất được có trong thời kỳ hôn nhân và nó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của hai anh chị.

     Việc chưa có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không ảnh hưởng nhiều tới vụ việc vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là chứng từ có giá trị pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai. Bạn có thể căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà đất được xác lập trong thời kỳ hôn nhân. Ngoài ra, nếu bạn có căn cứ minh được tặng cho riêng, thừa kế riêng hoặc giao dịch bằng tài sản riêng để có quyền sử dụng đất đó mà không liên quan gì tới chồng thì tài sản đó sẽ được coi là tài sản riêng và việc chứng minh nó là tài sản riêng là nghĩa vụ của bạn. Nếu bạn không chứng minh được nó là tài sản riêng thì tài sản đó sẽ được tính là tài sản chung mà ở đây là quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với những gì chị cung cấp thì nhiều khả năng quyền sử dụng đất trong trường hợp của chị sẽ được tính là tài sản chung vì đó là quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân.

2. Phân chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân

       Để quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân được chuyển qua cho hai người con thì phải được sự đồng thuận từ cả hai vợ chồng trừ trường hợp quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của bạn. Còn trong trường hợp này quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân sẽ phải phân chia cho vợ chồng rồi sau đó quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân đó thuộc quyền sở hữu của ai thì người đó có quyền chuyển giao cho người khác.

      Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau :

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

        Áp dụng vào trường hợp của bạn, tài sản riêng sẽ không là đối tượng giải quyết tranh chấp mà chỉ có tài sản chung được phân chia. Về quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng bạn có thể tự thỏa thuận phân chia hoặc nếu không dẫn tới thỏa thuận thì Tòa án sẽ giải quyết tranh chấp. Theo quy định của pháp luật, Quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân sẽ chia đôi nhưng Tòa án sẽ căn cứ những điều kiện sau để đưa ra phán quyết hợp lý : Hoàn cảnh gia đình của các bên, lỗi của các bên, đóng góp của các bên…

     Qua đó, trước Tòa án bạn có thể đưa ra những căn cứ như chồng có hành vi bạo lực gia đình, chồng ngoại tình hơn mười năm, chồng không có sự đóng góp vào tài sản chung, chồng không nuôi dưỡng hai con, … để làm căn cứ giành lại quyền lợi cho mình. Do quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân là bất động sản (hiện vật) nên nó sẽ được chia theo giá trị, bên nào dành được lượng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mà mình được chia thì phải thanh toán cho bên còn lại phần giá trị tương xứng. Ngoài ra, Pháp luật sẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Sau khi giải quyết xong vụ việc phân chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân, quyền sử dụng đất đó mới có thể chuyển sang cho các con.

Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân:

     Nếu bạn đang gặp vướng mắc về chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về chia quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 • Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500;
 • Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033;
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: [email protected];

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!           

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178