Phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa và phí xóa đăng ký thế chấp

Phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa và phí xóa đăng ký thế chấpĐánh giá bài viết PHÍ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TẠI THANH HÓA Kiến thức cho bạn:     Phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa và phí xóa đăng ký thế chấp Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp […]

Phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa và phí xóa đăng ký thế chấp
Đánh giá bài viết

PHÍ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TẠI THANH HÓA

Kiến thức cho bạn:

    Phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa và phí xóa đăng ký thế chấp

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung kiến thức:

    Đăng ký thế chấp là đăng ký giao dịch bảo đảm nên khi thực hiện đăng ký thế chấp, tổ chức, cá nhân phải nộp phí đăng ký bảo đảm theo quy định của pháp luật.

1. Đối tượng chịu phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa

     Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định các tổ chức, cá nhân có những yêu cầu sau phải chịu phí đăng ký thế chấp:

  • Đăng ký giao dịch bảo đảm, hp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án;
  • Cung cấp bản sao văn bản chng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án phải nộp các khoản phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

     Đối tượng nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện nộp phí theo tng lần phát sinh.

     Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây:

  • Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
  • Yêu cu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên.
  • Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên.
phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa

phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa

2. Mức thu phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa

Đơn vị: Đồng/hồ sơ

STT

Các trường hp nộp phí

Mức thu

Cá nhân

Tổ chức

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

100.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

 

80.000

3

Đăng ký thay đi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

80.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

50.000

     Căn cứ theo quy định trên, khi đăng ký thế chấp, tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký thế chấp phải nộp tiền phí đăng ký giao dịch bảo đảm là 80.000 (tám mươi nghìn) đối với cá nhân; đối với tổ chức thì phải nộp 100.000 (một trăm nghìn).

     Khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp, tổ chức, cá nhân sẽ phải nộp tiền phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm tương ứng là 50.000 (năm mươi nghìn) và 20.000 (hai mươi nghìn).

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phí đăng ký thế chấp tại Thanh Hóa và phí xóa đăng ký thế chấp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.