Một số khoản hỗ trợ tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất

Một số khoản hỗ trợ tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỖ TRỢ TẠI TUYÊN QUANG1.1 1. Hỗ trợ tái định cư tại Tuyên Quang1.1.1 2. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước tại Tuyên Quang1.1.1.1 3. […]

Một số khoản hỗ trợ tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ TẠI TUYÊN QUANG

Kiến thức của bạn:

    Một số khoản hỗ trợ tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Tuyên Quang:

1. Hỗ trợ tái định cư tại Tuyên Quang

     Điều 14 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Hỗ trợ tái định cư bằng 20% (đối với địa bàn thị trấn, các phường thuộc thành phố Tuyên Quang) và bằng 30% (đối với địa bàn còn lại) giá trị quyền sử dụng đất tại vị trí bị thu hồi của một (01) lô đất ở theo hạn mức giao đất ở mới của tỉnh tại thời điểm thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải di chuyển chỗ ở mà tự lo được chỗ ở.
  • Giá đất để tính giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá đất bồi thường của thửa đất ở đó tại vị trí thu hồi.

2. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước tại Tuyên Quang

     Được quy định tại Điều 15 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND, cụ thể:

     Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà để ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước mà có giấy tờ thuê nhà và đã đăng ký tạm trú trước ngày có thông báo thu hồi đất, khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản. Mức hỗ trợ tính theo số nhân khẩu hiện có của hộ gia đình tại thời điểm thu hồi đất như sau:

  • Di chuyển trong tỉnh: 1.000.000 đồng/01 khẩu.
  • Di chuyển ra ngoài tỉnh: 1.500.000 đồng/01 khẩu.
3. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn tại Tuyên Quang

     Được quy định tại Điều 16 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND:

     Mức hỗ trợ đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn bằng 100% giá trị bồi thường của thửa đất đó theo cùng loại đất.

hỗ trợ tại Tuyên Quang

hỗ trợ tại Tuyên Quang

4. Hỗ trợ khác tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất

Tại Điều 17 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định một số khoản hỗ trợ tại Tuyên Quang như sau:

  • Hộ gia đình có đối tượng chính sách xã hội thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 54/2006/NĐ-CPngày 26/5/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (được Phòng Lao động – thương Binh và Xã hội xác nhận) phải di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới do bị thu hồi đất được hỗ trợ: 2.000.000 đồng/01 hộ.
  • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi từ 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng trở lên thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố trong từng thời kỳ (có tên trong số hộ nghèo được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận) thì được hỗ trợ một lần. Mức hỗ trợ: 17.500.000 đồng/01hộ gia đình, cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới; 10.000.000 đồng/01hộ gia đình, cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nhưng không phải di chuyển chỗ ở.
  • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quy định này được hỗ trợ mua sắm công cụ lao động cho những lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp sau đào tạo. Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/01 lao động và chỉ được hỗ trợ một lần.
  • Thưởng di chuyển đúng kế hoạch: Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới mà thực hiện di chuyển đúng kế hoạch theo thông báo của Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thì được thưởng 5.000.000 đồng/01hộ.
  • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đã sử dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được hỗ trợ một lần bằng tiền đối với diện tích đất bị thu hồi; mức hỗ trợ bằng 80% giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất.
  • Ngoài việc hỗ trợ quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, căn cứ vào tình hình thực tế của từng công trình, dự án, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác đối với từng trường hợp cụ thể để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về một số khoản hỗ trợ tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.