Bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG CHO NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT CHUNG TẠI TUYÊN QUANG Kiến thức của bạn: Bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất […]

Bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CHO NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT CHUNG TẠI TUYÊN QUANG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang:

     Điều 9 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND quy định mức bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất cụ thể như sau:

     Việc bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì việc phân chia tiền bồi thường về đất như sau:

1. Trường hợp các đối tượng đồng quyền sử dụng đất tự thỏa thuận được việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo văn bản thỏa thuận của những người đang đồng sử dụng. Việc thỏa thuận phải được lập thành văn bản không trái với quy định của pháp luật về dân sự, có đủ chữ ký của những người đồng quyền sử dụng, được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chứng thực (đối với các huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng) hoặc chứng nhận của công chứng (đối với huyện, thành phố đã có tổ chức hành nghề công chứng).

Bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang

Bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang

2. Trường hợp các đối tượng đồng quyền sử dụng đất không tự thỏa thuận được việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ thì Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng hướng dẫn những người đang đồng quyền sử dụng đất nộp đơn tại Tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

3. Trong thời hạn quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ mà những người đang đồng quyền sử dụng đất chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì chủ đầu tư chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng do Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng mở tại tổ chức được phép hoạt động về tín dụng trên địa bàn tỉnh để tính theo lãi suất không kỳ hạn cho những người đang đồng quyền sử dụng.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường cho những người sử dụng đất chung tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.