Không ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất xử lý thế nào?

Không ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất xử lý thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 KÝ GIÁP RANH BẢN  MÔ TẢ RANH GIỚI THỬA ĐẤT2 Nội dung tư vấn ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất2.1      1. Quy định về ký giáp […]

Không ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất xử lý thế nào?
Đánh giá bài viết

KÝ GIÁP RANH BẢN  MÔ TẢ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Câu hỏi của bạn:

     Khi đo đạc, ranh đất có trụ đá ổn định nhưng hộ dân liền kề có mặt nhưng không thống nhất ký tên vào bản mô tả và không khiếu nại thì giải quyết như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất

     1. Quy định về ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất

     Mục 2.4 khoản 2 điều 11 thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định:

     “2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.”

     Ranh giới thửa đất được xác định tại mục 1.1 khoản 1 điều 11 thông tư 25/2014/TT-BTNMT như sau:

     “1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).”

Ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất

Ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất

     Như vậy, việc đo đạc thửa đất bắt buộc phải có mặt của người sử dụng đất. Trường hợp, nếu đã thông báo mà người sử dụng đất liền kề vắng mặt vẫn tiến hành đo đạc. Tuy nhiên, các hộ gia đình liền kề có thể gây khó khăn không chịu ký vào biên bản mô tả giáp ranh, không xác nhận việc có xảy ra tranh chấp hay không. Để đảm bảo quyền lợi của mình, các hộ liền kề có thể yêu cầu tiến hành đo đạc lại nếu việc đo đạc không thông báo trước với họ. Để tránh trường hợp phức tạp đó, chủ sử dụng đất nên thông báo trước với các chủ sử dụng liền kề.

     2. Xử lý trường hợp hộ gia đình liền kề không ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất

     Trường hợp của bạn là các mốc ranh giới đã được xác định cụ thể và cố định, các hộ dân liền kề có mặt nhưng không thống nhất ký tên vào bản mô tả và không có khiếu nại gì. Họ có thể đang làm khó và gây cản trở gia đình bạn mà không rõ lý do. Trong trường hợp đó, bạn có thể nhờ UBND xã can thiệp theo quy định tại khoản 2 điều 8 thông tư 33/2017/TT-BTNMT như sau:

     “Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.”

     Tức là, sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới thửa đất, người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận hoặc không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp hay khiếu nại, tố cáo thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả. Địa chính xã ký xác nhận về việc họ có mặt nhưng không ký xác nhận và ghi rõ lý do.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về ký giáp ranh bản mô tả ranh giới thửa đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.