Quy định mới về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

Lập bản mô tả ranh giới...Quy định mới về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất...không ký giáp ranh có làm được giấy chứng nhận không

Quy định mới về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

 Kiến thức cho bạn:

      Quy định mới về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

 Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về Quy định mới về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

1. Ranh giới, mốc giới thửa đất được hiểu như thế nào?

     Ranh giới phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định. Ranh giới sử dụng đất đai được xác định bằng mốc giới cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện khi giao đất, cho thuê đất trên thực địa, được ghi trong số quyết định giao đất, cho thuê đất và được mô tả trong hồ sơ địa chính. 

    Mốc giới ngăn cách bất động sản được xác định theo thỏa thuận của các chủ sở hữu, dựa trên phong tục, tập quán hoặc sự thừa nhận của nhà nước.

     Thực hiện đo đạc trên thực địa, áp dụng các phương pháp lập bản mô tả nhằm mục đích lập bản đồ địa chính, bản đồ vẽ địa chính, kiểm tra, đánh giá những sự tranh chấp giữa các chủ sử dụng đất liền kề nhau theo diện tích thực tế và đáp ứng cho công tác tiến hành thực hiện vấn đề xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Quy định về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

    Quy định của pháp luật về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. Thực chất của quá trình lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất nói một cách dễ hiểu là việc xác định ranh giới giữa các bất động sản liền kề. Tiến hành đo đạc trên thực địa, lập bản mô tả nhằm mục đích lập bản đồ địa chính, bản đồ vẽ địa chính, xác định có hay không sự tranh chấp giữa các bên sử dụng đất..và phục vụ cho quá trình tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Trên thực tế, có nhiều trường hợp mặc dù không có tranh chấp nhưng người sử dụng bất động sản liền kề không có thiện chí muốn ký nhận vào bản mô tả ranh giới thửa đất (thường gọi là ký giáp ranh), ngăn cản quá trình thực hiện quyền của người sử dụng đất đang thực hiện thủ tục hành chính. Mà theo quy định nếu thiếu chữ ký của người sử dụng đất liền kề trong bản mô tả ranh giới thì chưa đủ hồ sơ, giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính (đặc biệt là thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận).

       Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp người sử dụng đất liền kề với thửa đất đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận có nhiều lý do khách quan mà không thể có mặt lúc đơn vị đo đạc thực hiện việc lập bản mô tả ranh giới. Do đó, để khắc phục những bất cập trên thực tế đã thực hiện nêu trên, thông tư 33/2017/TT- BTNMT đã quy định rõ ràng, chi tiết tai khoản 2, điều 8 (Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 thông tư 25/2014/TT- BTNMT) về việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, việc ký xác nhận của các bên như sau: 

     “2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.

     Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

    Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.”

Lập bản mô tả ranh giới

Lập bản mô tả ranh giới

     Theo đó, một số điểm cần chú ý khi thông tư 33/2017/TT – BTNMT có hiệu lực tại điều luật này như:

  • Khi thực hiện việc đo đạc, lập bản mô tả ranh giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề vắng mặt thì đơn vị đo đạc vẫn tiến hành đo đạc như bình thường, và chuyển bản đo đạc cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện thủ tục niêm yết, thông báo thông tin công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã => nhằm mục đích để người sử dụng đất liền kề thực hiện thủ tục ký xác nhận.
  • Trường hợp sau 15 ngày niêm yết thông báo mà không có mặt và không có khiếu nại, không tranh chấp thì mốc ranh giới giữa các thửa đất sẽ được xác lập theo bản mô tả đã được lập.
  • Trường hợp người sử dụng đất liền kề nhận được bản mô tả ranh giới thửa đất mà không thực hiện việc ký xác nhận và không có đơn từ khiếu nại, tranh chấp thì ranh giới của thửa đất được xác lập dựa theo bản mô tả ranh giới đã được xác lập đã được các bên còn lại xác lập. Người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

     => Như vậy, so với các quy định cũ thì quy định mới này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho cơ quan Nhà nước cũng như người sử dụng đất hợp pháp thực hiện các thủ tục hành chính có sử dụng tới bản mô tả ranh giới thửa đất.

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thuở đất:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về lập bản đồ mô tả ranh giới, mốc giới thuở đất hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.