Chuyển thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm được không?

Chuyển thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm được không?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN MỘT LẦN SANG TRẢ TIỀN HÀNG NĂM2 Câu hỏi của bạn về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm3 Câu trả lời của Luật sư […]

Chuyển thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm được không?
Đánh giá bài viết

THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN MỘT LẦN SANG TRẢ TIỀN HÀNG NĂM

Câu hỏi của bạn về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm

     Thưa Luật sư, tôi có vấn đề sau mong luật sư giải đáp: Công ty tôi hiện đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Hiện tôi muốn chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có được không?

Câu trả lời của Luật sư về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm

2. Nội dung tư vấn về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm

     Luật Đất đai 2013 cho phép người sử dụng đất lựa chọn hình thức sử dụng đất phù hợp với mục đích, khả năng tài chính, kế hoạch sử dụng đất. Nhà nước cũng cho phép việc thay đổi hình thức sử dụng đất. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi giải đáp như sau:

2.1. Lựa chọn hình thức thuê đất

    Điều 172 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 172. Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

.

thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm

thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm

     Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 56. Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

     Những đối tượng được quy định tại Điều 56 sẽ được tự do lựa chọn hình thức thuê đất phù hợp với từng mục đích sử dụng

2.2. Chuyển đổi hình thức thuê đất 

     Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 172. Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật này.

     Theo Điều 172 thì hiện nay, luật đất đai 2013 chỉ cho phép chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê chứ chưa cho chuyển từ thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sang thuê đất trả tiền hàng năm.

     Kết luận: Pháp luật đất đai hiện nay chưa cho chuyển từ thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm. Mà chỉ có chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần bởi có nhiều điểm không được hợp lý. Doanh nghiệp của bạn cần tham khảo lại một số quy định chi tiết về việc thuê đất theo quy định pháp luật hiện hành để được giải đáp chi tiết.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thuê đất trả tiền một lần sang trả tiền hàng năm; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Minh