Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI HÀ TĨNH Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh khi Nhà nước […]

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI HÀ TĨNH

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh:

     Điều 7 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND quy định việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

1. Đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại thực hiện theo quy định tại Điều 76 Luật Đất đai;

2. Các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại; điều kiện xác định và cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh

3. Trường hợp các chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ định mức các khoản chi phí đầu tư vào đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi đất, hiện trạng và thời gian đã sử dụng để xác định, đề xuất khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại trình cơ quan Tài chính (nếu đối tượng sử dụng đất là đơn vị, tổ chức thì trình Sở Tài chính; các đối tượng còn lại trình Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện) chủ trì xem xét có ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức bồi thường không quá 50% chi phí đầu tư vào đất còn lại theo mức tính quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP với định mức kinh tế kỹ thuật quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi đất đối với khoản chi phí đó.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp công ích của xã, phường, thị trấn (nhận thầu, nhận khoán hoặc thuê đất công ích) thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Khoản 2 Điều này nhưng không quá 30% giá trị đất nông nghiệp cùng loại được bồi thường theo quy định.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.