Xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh khi thu hồi đất

Xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh khi thu hồi đấtĐánh giá bài viết XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG TẠI HÀ TĨNH Kiến thức của bạn: Xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh khi thu hồi đất Kiến […]

Xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh khi thu hồi đất
Đánh giá bài viết

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG TẠI HÀ TĨNH

Kiến thức của bạn:

Xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh khi thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh:

     Điều 6 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND quy định cách xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ thửa đất thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ về quyền sử dụng đất và quy định tại Điều 103 Luật Đất đai.

Xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh

Xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh

2. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất ở có vườn, ao thì diện tích đất ở được xác định như sau:

  • Đối với thửa đất đã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) mà trên giấy tờ đó đã thể hiện rõ phạm vi vị trí đất ở, đất vườn ao thì căn cứ chỉ giới thu hồi đất và vị trí đất ở, đất vườn ao trên thực địa để xác định loại đất cụ thể;
  • Đối với thửa đất đã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều này mà trên giấy tờ đó không thể hiện rõ phạm vi vị trí đất ở, đất vườn ao hoặc thửa đất đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì căn cứ chỉ giới thu hồi đất và hiện trạng sử dụng đất có nhà, công trình phục vụ sinh hoạt để xác định diện tích đất ở nhưng không vượt quá diện tích đất ở được công nhận hợp pháp theo quy định, phần diện tích đất còn lại được xác định là đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai.

Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về cách xác định diện tích đất để tính tiền bồi thường tại Hà Tĩnh khi thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.