Xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao được quy định như thế nào?

Xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TIỀN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO2 Câu hỏi về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng […]

Xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

TIỀN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO

Câu hỏi về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao:

Xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao được quy định như thế nào?

Câu trả lời về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao:

     Tại Điều 13 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao, cụ thể:

2.1 Xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bố trí từ ngân sách nhà nước

     Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong Khu công nghệ cao phải hoàn trả ngân sách nhà nước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, trừ các trường hợp sau:

  • Thuê đất trả tiền hàng năm và thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng có nguyện vọng không hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất.
  • Sử dụng đất và đất có mặt nước để xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu cây xanh, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng.
  • Ban quản lý Khu công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc Ban quản lý sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình phục vụ quản lý và khai thác hạ tầng Khu công nghệ cao.

     Được giao đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê và đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao bàn giao đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2.2 Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà người sử dụng đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước được xác định theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định này do Ban quản lý Khu công nghệ cao xác định và thông báo.

     Trường hợp Khu công nghệ cao thuộc trung ương quản lý và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được bố trí từ ngân sách trung ương thì số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà người sử dụng đất phải hoàn trả theo quy định được nộp vào ngân sách trung ương.

     Thời hạn nộp ngân sách nhà nước số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng phải hoàn trả thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao

tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao

2.3 Xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao đối với trường hợp người sử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

     Đối với trường hợp này thì được khấu trừ số tiền đã ứng vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định này. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp do Ban quản lý Khu công nghệ cao xác định cùng với việc xác định và thông báo tiền thuê đất phải nộp.

2.4 Hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất quy định tại khoản 3 Điều này được nộp tại Ban quản lý Khu công nghệ cao và bao gồm các giấy tờ sau:

  • Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp (bản chính).
  • Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao).
  • Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu công nghệ cao quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.