Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá

Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIỀN THUÊ ĐẤT2 Câu hỏi về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất:3 Câu trả lời […]

Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá
5 (100%) 1 vote

XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIỀN THUÊ ĐẤT

Câu hỏi về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất:

Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá

Câu trả lời về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất:

     Việc xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá được quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định 35/2017/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 Thông tư 89/2017/TT-BTC, cụ thể như sau:

2.1 Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

a) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm do Ban quản lý Khu kinh tế xác định và phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

b) Trường hợp thời hạn thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá nhỏ hơn thời hạn của loại đất có cùng mục đích sử dụng tại Bảng giá đất thì giá đất để xác định giá khởi điểm được xác định theo công thức sau:

Đơn giá đất để xác định giá khởi điểm

=

 

Giá đất tại Bảng giá đất

x

 

Hệ số điều chỉnh giá đất

x

 

Thời gian thuê đất

Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất

c) Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm. Hết thời gian ổn định, Ban Quản lý Khu kinh tế điều chỉnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho thời gian tiếp theo theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh bằng (=) Giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) Hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) Mức tỷ lệ (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của chu kỳ ổn định trước đó.

Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất

Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất

2.2 Xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

     Khoản 2 Điều 4 quy định: Đối với trường hợp thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP

Cụ thể điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định như sau:

b) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất một lần tương ứng với thời hạn thuê đất và được xác định như sau:

– Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên, giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm Thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

– Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể do Ban quản lý Khu kinh tế xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính. Sở Tài chính có ý kiến về giá khởi điểm trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế. Giá đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp một lần cho cả thời gian thuê là giá đất trúng đấu giá.

2.3 Hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá. Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề xác định tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế khi thuê đất thông qua đấu giá quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.