Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ

Thủ tục thu hồi nhà ở công vụĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC THU HỒI NHÀ Ở CÔNG VỤ2 Câu hỏi của bạn về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ:3 Câu trả lời của Luật sư về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ:3.1 1. Cơ […]

Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC THU HỒI NHÀ Ở CÔNG VỤ

Câu hỏi của bạn về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ được thực hiện như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục thu hồi nhà ở công vụ:

     Khoản 5 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

     Vì nhà ở công vụ là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nên nhà nước có quyền thu hồi lại nhà ở này khi có một trong những căn cứ để thu hồi nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

     Cụ thể, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BXD, bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Thông báo và rà soát lại hiện trạng nhà ở công vụ đã được cho thuê

     Khi phải thu hồi nhà ở công vụ theo Điều 14 của Thông tư này, cơ quan quản lý nhà ở công vụ thông báo cho người thuê nhà và chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ rà soát lại hiện trạng nhà ở công vụ đã được bố trí cho thuê để tiến hành ký biên bản bàn giao nhà ở công vụ gồm 03 bên: Bên thuê nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ. Biên bản trả lại nhà ở công vụ phải có nội dung như sau:

  • Căn cứ pháp lý;
  • Địa chỉ nhà ở công vụ và tên người đang thuê nhà ở công vụ;
  • Các bên tham gia bàn giao và nội dung bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ;
  • Phụ lục về hiện trạng nhà ở công vụ và các trang thiết bị kèm theo tại thời điểm lập Biên bản trả lại nhà;
  • Ký xác nhận về việc bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ.
thủ tục thu hồi nhà ở công vụ

thủ tục thu hồi nhà ở công vụ

Bước 2: Quyết toán và thanh lý hợp đồng

     Sau khi nhận được Biên bản về việc trả lại nhà ở công vụ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, đơn vị quản lý vận hành và người thuê nhà tiến hành việc quyết toán, thanh lý hợp đồng (thanh toán tiền thuê nhà và các dịch vụ mà người thuê nhà sử dụng và các nội dung liên quan) và người thuê bàn giao lại nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành.

Bước 3: Ký biên bản bàn giao và thu hồi nhà ở công vụ

     Thời hạn để các bên tiến hành ký Biên bản bàn giao và thu hồi nhà ở công vụ tối đa không quá 60 ngày. Trường hợp Bên thuê nhà ở công vụ không bàn giao nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ đề nghị thu hồi nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, nếu thuộc diện phải thu hồi thì có tờ trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ đó xem xét, ban hành quyết định thu hồi nhà ở công vụ, thời hạn thu hồi nhà ở công vụ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành.

     Trên đây là trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ. Khi có căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật nhà ở 2014, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thu hồi nhà ở công vụ theo trình tự các bước như trên.

Bài viết tham khảo

     Để được tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên Mai