Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy định pháp luật

Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ được quy định tại Điều 32 Luật nhà ở 2014, cụ thể đối tượng và điều kiện như sau:

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Kiến thức của bạn:

     Quy định của pháp luật về đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về điều kiện được thuê nhà ở công vụ:

1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật nhà ở 2014, đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao gồm:

  • Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ;
  • Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại cơ quan trung ương giữ chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên; được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên;
  • Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc diện quy định tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang;
  • Giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;
  • Bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;
  • Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

     Theo quy định của pháp luật, đối với hộ gia đình thì phải có ít nhất 01 người, đối với cá nhân thì phải thuộc đối tượng đặc biệt được thuê nhà ở xã hội.

     Tuy nhiên, tại từng địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên quỹ nhà ở công vụ của địa phương mình, căn cứ vào quy định tại Điều 32 Luật nhà ở 2014 để ban hành quyết định quản lý và sử dụng Nhà ở công vụ trong đó quy định rõ những đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

2. Điều kiện được thuê nhà ở công vụ

Về điều kiện được thuê nhà ở công vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật nhà ở:

     “2. Điều kiện được thuê nhà ở công vụ được quy định như sau:

     a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh;

     b) Đối với đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này thì phải thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực khác nhau.”

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, đối với cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ thì được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh.

     Đối với những trường hợp khác thì phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Chưa sở hữu bất cứ nhà ở nào. Trừ trường hợp đã có nhà ở nơi công tác nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ gia đình nhỏ hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu;
  • Chưa được thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại nơi công tác;
  • Các quy định khác nếu có

       Như vậy, điều kiện được thuê nhà ở công vụ phải là đối tượng được thuê nhà ở công vụ tại khoản 1 Điều 32 Luật nhà ở 2014, phải chưa sở hữu bất cứ nhà ở nào trừ trường hợp diện tích bình quân đầu người thấp hơn diện tích nhà ở tối thiểu và chưa được thuê, mua nhà ở xã hội tại nơi công tác. Ngoài ra, theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ sẽ quy định thêm các điều kiện để phù hợp với tình hình nhà ở công vụ của địa phương

     Ngoài ra, về nhà ở công vụ bạn có thể tham khảo:

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy định pháp luật. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

Liên kết tham khảo: