Thủ tục chỉnh lý biến động đất đai theo pháp luật hiện hành

Thủ tục chỉnh lý biến động đất đai theo pháp luật hiện hànhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI2 Nội dung tư vấn về thủ tục chỉnh lý biến động đất đai:2.1 1. Chỉnh lý biến động đất đai3 2. Thủ tục chỉnh lý […]

Thủ tục chỉnh lý biến động đất đai theo pháp luật hiện hành
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

Câu hỏi của bạn:

     Cho em hỏi trình tự thủ tục chỉnh lý biến động đất đai của phường. Và phường có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận cho người dân khi có biến động không hay phường phải chuyển số liệu lên văn phòng đăng kí quận cấp lại giấy.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về thủ tục chỉnh lý biến động đất đai:

1. Chỉnh lý biến động đất đai

     Chỉnh lý biến động đất đai là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Để quản lý quỹ đất đai có hiệu quả, nắm được mức độ sử dụng đất đai của địa phương đòi hỏi việc nắm bắt, cập nhật thông tin đầy đủ và phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất thông qua việc đăng ký, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai trên hồ sơ địa chính. Việc cập nhật những thay đổi yêu cầu phải thường xuyên, liên tục và kịp thời đảm bảo thông tin hồ sơ địa chính lưu trữ được chính xác và thống nhất giữa các cấp quản lý.

     Chỉnh lý biến động đất đai được thực hiện trong các trường hợp cụ thể sau:

  • Nhà nước thu hồi đất,
  • Người sử dụng đất được phép đổi tên.
  • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất
  • Chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Thay đổi thời hạn sử dụng đất.
  • Chuyển đổi từ hình thức sử dụng đất
  • Có thay đổi những hạn chế quyền của người sử dụng đất

     Thủ tục đăng ký chỉnh lý biến động đất đai chỉ được thực hiện đối với những người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thủ tục chỉnh lý biến động đất đai

Thủ tục chỉnh lý biến động đất đai

2. Thủ tục chỉnh lý biến động đất đai

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng kí biến động tại cơ quan có thẩm quyền.

     Hồ sơ chỉnh lý biến động đất đai bao gồm:
  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  • Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động.

     Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; công khai hồ sơ, trích lục hoặc đo bản đồ địa chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với những trường hợp thuộc thẩm quyền; chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo thuế đến người sử dụng đất (hoặc Ủy ban nhân dân xã để gửi đến người sử dụng đất), chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên –  môi trường;

     Bước 3: Phòng Tài nguyên – môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân Quận phê duyệt; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền.

3. Thẩm quyền chỉnh lý biến động đất đai

     Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai,

     Đối với đối tượng sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở) thì người sử dụng đất đăng ký biến động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.

     Đối với đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư thì đăng ký biến động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường. 

     Theo đó, phường không có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân mà phải làm hồ sơ lên văn phòng đăng kí đất đai cấp quận huyện.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về thủ tục chỉnh lý biến động đất đai, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.