Thẩm quyền và trình tự cấp giấy phép quy hoạch xây dựng

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG  Kiến thức của bạn: Thẩm quyền và trình tự cấp giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 44/2015/NĐ-CP Nội dung kiến thức:      Khoản 1 […]

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Kiến thức của bạn:

Thẩm quyền và trình tự cấp giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật xây dựng 2014
  • Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Nội dung kiến thức:

     Khoản 1 Điều 47 Luật xây dựng 2014 quy định:

     “1. Giấy phép quy hoạch xây dựng là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án khi chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.”

     Việc cấp giấy phép quy hoạch xây dựng phải căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng, quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

1. Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng

     Được quy định tại Khoản 4 Điều 47 Luật xây dựng 2014, cụ thể như sau:

     “4. Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng được quy định như sau:

     a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;

     b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản này.”

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

     Điều 34 Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch như sau:

     “Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm:

     1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

     2. Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

     3. Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.

     4. Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

     5. Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.”

xin cấp phép quy hoạch xây dựng

3. Trình tự cấp giấy phép quy hoạch xây dựng

     Trình tự cấp giấy phép quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định 44/2015/NĐ-CP:

     “1. Căn cứ nhu cầu cụ thể, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp quy định tại Điều 35 của Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.

     2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.

     3. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp.

     4. Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 35 của Nghị định này, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.”

     Trên đây là quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự cấp giấy phép quy hoạch theo quy định của pháp luật. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

 Liên kết tham khảo: