Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựngĐánh giá bài viết THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Kiến thức của bạn: Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật […]

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Đánh giá bài viết

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kiến thức của bạn:

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung

Nội dung kiến thức:

     Căn cứ quy định tại Điều 34 Luật xây dựng 2014, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng là Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể như sau:

     “1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau:

     a) Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh;

     b) Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao;

    c) Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, cách mạng, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu chức năng đặc thù khác cấp quốc gia;

    d) Quy hoạch xây dựng khác do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ xây dựng tổ chức lập.

     2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau:

     a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện

    b) Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ các quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

    c) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.

     3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

     Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.