Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh – Luật Toàn Quốc

Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 MỨC THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH2 Nội dung tư vấn về mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh:2.1 1. Đối tượng nộp lệ phí địa chính tỉnh Hà […]

Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

MỨC THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH

Kiến thức của bạn:

Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh – Luật Toàn Quốc

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh:

1. Đối tượng nộp lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh

     Căn cứ vào Quyết định 43/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì:

     Đối tượng nộp lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký biến động, khai thác dữ liệu đất đai hoặc thực hiện việc cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Đối tượng miễn nộp lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh:

  • Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.
  • Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

      Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

      Cơ quan tổ chức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh:
  • Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: Thực hiện việc thu lệ phí đối với hộ gia đình, cá nhân;
  • Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường): Thực hiện việc thu lệ phí đối với tổ chức
Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh

Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh

2. Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh

TT

Nội dung

Mức thu

1

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

+

Cấp mới

100.000 đồng/giấy

+

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

50.000 đồng/giấy

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)

 

+

Cấp mới

25.000 đồng/giấy

+

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

15.000 đồng/giấy

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

25.000 đồng/lần

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

15.000 đồng/lần

2

Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

50% mức thu trên

3

Mức thu áp dụng đối với tổ chức

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

400.000 đồng/giấy

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)

80.000 đồng/giấy

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

25.000 đồng/lần

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

25.000 đồng/lần

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

40.000 đồng/lần

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức thu lệ phí địa chính tỉnh Hà Tĩnh, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.