Lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu năm 2018 – Luật Toàn Quốc

Lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu năm 2018 – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TỈNH LAI CHÂU2 Nội dung tư vấn về lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu: 2.0.1 1. Đối tượng nộp lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu2.1 2. Mức […]

Lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu năm 2018 – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TỈNH LAI CHÂU

Kiến thức của bạn:

Lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu năm 2018 – Luật Toàn Quốc

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu:

1. Đối tượng nộp lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu

     Đối tượng nộp phí, lệ phí gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định của Luật phí và lệ phí.

     Tổ chức thu phí, lệ phí gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật phí và lệ phí.

     Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu

Lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu

2. Mức thu lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu

1

Cá nhân, hộ gia đình (áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

 

Đất xây dựng nhà ở

 

+

Cấp mới

80.000 đồng/hồ sơ

 

+

Cấp lại, cấp đổi

40.000 đồng/hồ sơ

 

Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích nông, lâm, ngư nghiệp)

 

+

Cấp mới

100.000 đồng/hồ sơ

 

+

Cấp lại, cấp đổi

50.000 đồng/hồ sơ

 

2

Tổ chức (áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

 

Đất xây dựng công sở

 

+

Cấp mới

2.000.000 đồng/hồ sơ

 

+

Cấp lại, cấp đổi

1.000.000 đồng/hồ sơ

 

Đất sử dụng vào mục đích khác (trừ đất sử dụng vào mục đích nông, lâm, ngư nghiệp)

 

+

Cấp mới diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 03 ha

3.000.000 đồng/hồ sơ

 

+

Cấp mới diện tích lớn hơn 03 ha

5.000.000 đồng/hồ sơ

 

+

Cấp lại diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 03 ha

1.000.000 đồng/hồ sơ

 

+

Cấp lại diện tích lớn hơn 03 ha

2.000.000 đồng/hồ sơ

 
3. Tỉ lệ trích để lại cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

     Các cơ quan quản lý nhà nước được giao thu phí, các cơ quan, đơn vị được giao thu lệ phí thực hiện nộp 100% số phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

     Các đơn vị sự nghiệp công lập được giao thu phí được trích để lại để chi hoạt động cung cấp dịch vụ theo tỷ lệ sau:

     Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai: Để lại đơn vị 10%, nộp ngân sách nhà nước 90% số phí thu được.

     Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Để lại đơn vị 90%, nộp ngân sách nhà nước 10% số phí thu được.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lệ phí địa chính tỉnh Lai Châu năm 2018 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.