Một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI NGHỆ AN Kiến thức của bạn: Một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số […]

Một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI NGHỆ AN

Kiến thức của bạn:

Một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An:

     Điều 27 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND quy định về một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Hỗ trợ khác thực hiện theo Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và được quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp đơn vị thi công mượn đất để sử dụng tạm thời trong quá trình thi công công trình thì ngoài việc bồi thường thiệt hại tài sản trên đất thì:

  • Đối với đất phi nông nghiệp được hỗ trợ thiệt hại bằng mức giá thuê đất hàng năm, giá đất được xác định theo Bảng giá UBND tỉnh ban hành;
  • Đối với đất nông nghiệp được hỗ trợ chi phí cải tạo đất để phục hồi lại đúng trạng thái ban đầu; chi phí cải tạo đất do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

     Trường hợp mượn đất nông nghiệp để sử dụng tạm thời nhưng quá trình sử dụng đã phá huỷ hoàn toàn mà không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu của đất thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định như khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An

Một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An

2. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở (đất vườn, đất ao, đất nông nghiệp khác gắn liền với đất ở) thì ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp cụ thể do UBND tỉnh quyết định, còn được hỗ trợ 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở cụ thể với số tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp cụ thể tại thời điểm thu hồi đất; diện tích nông nghiệp được hỗ trợ tối đa bằng 05 (năm) lần hạn mức giao đất ở theo quy định hiện hành của UBND tỉnh nhưng không vượt quá diện tích đất bị thu hồi.

Đối với phần diện tích còn lại của thửa đất (nếu có) thì được hỗ trợ theo loại đất nông nghiệp được quy định tại Điều 23 của Quy định này.

3. Trường hợp khác, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người bị ảnh hưởng khi thu hồi đất.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về một số khoản hỗ trợ tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nh