Bồi thường đất ở tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đất ở tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG ĐẤT Ở TẠI NGHỆ AN Kiến thức của bạn: Bồi thường đất ở tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ban hành […]

Bồi thường đất ở tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG ĐẤT Ở TẠI NGHỆ AN

Kiến thức của bạn:

Bồi thường đất ở tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất ở tại Nghệ An:

     Điều 7 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường đất ở tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.

     Trường hợp địa phương còn quỹ đất tái định cư, giao UBND cấp huyện căn cứ quỹ đất tái định cư của địa phương, diện tích đất ở bị thu hồi của hộ gia đình, cá nhân để xem xét từng trường hợp cụ thể để bồi thường bằng việc giao đất ở tại khu tái định cư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thì giao UBND cấp huyện căn cứ quỹ đất tái định cư của địa phương, xem xét từng trường hợp cụ thể để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khu tái định cư cho các hộ gia đình này, cụ thể:

a) Đối với trường hợp thu hồi hết thửa đất ở, có vườn ao hoặc phần diện tích còn lại không phù hợp quy hoạch (không đủ điều kiện để ở) thì số hộ gia đình được giao đất (mỗi hộ một lô đất) là hộ đủ điều kiện tách hộ đang sinh sống trong hộ gia đình trên thửa đất thu hồi, sau khi đã trừ đi số hộ gia đình được được bố trí sử dụng đất trên diện tích nhà nước bồi thường bằng đất ở theo quy định. Diện tích được giao cho mỗi hộ gia đình không lớn hơn hạn mức giao đất ở của địa phương.

b) Đối với trường hợp thu hồi một phần thửa đất ở, có vườn ao nhưng bình quân diện tích đất còn lại của thửa đất so với số hộ gia đình (cặp vợ chồng) nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương thì số hộ gia đình được giao đất (mỗi hộ một lô đất) là hộ đủ điều kiện tách hộ đang sinh sống trong hộ gia đình trên thửa đất thu hồi, sau khi đã trừ đi số hộ sau:

  • Số hộ gia đình được bố trí sử dụng đất trên diện tích nhà nước bồi thường bằng đất ở theo quy định;
  • Số hộ gia đình đủ điều kiện về diện tích tách hộ trên phần diện tích đất còn lại sau khi thu hồi theo hạn mức giao đất ở của địa phương.

     Diện tích được giao cho mỗi hộ gia đình không lớn hơn hạn mức giao đất ở của địa phương.

Bồi thường đất ở tại Nghệ An

Bồi thường đất ở tại Nghệ An

3. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở được quy định tại Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì giao UBND cấp huyện căn cứ vào quỹ đất ở (bao gồm cả quỹ đất ở tái định cư) của địa phương để xem xét, quyết định giao mỗi hộ một (01) lô đất ở, không qua đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích giao không lớn hơn hạn mức giao đất ở của địa phương.

     Trường hợp địa phương không có quỹ đất ở thì giao UBND cấp huyện căn cứ vào quỹ nhà ở xã hội, nhà tái định cư (nếu có) của địa phương để xem xét, quyết định để bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở (bao gồm cả giá bán và giá cho thuê nhà) cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

4. Trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

a) Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhận đất ở, nhà ở tái định cư theo Quy định này mà số tiền được bồi thường về đất ít hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Quy định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền hỗ trợ tương đương với khoản chênh lệch đó.

b) Về hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho mỗi lô đất được giao tại khu tái định cư tập trung của dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp đã được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư quy định tại Điểm a, Khoản này).

     Trường hợp khác do UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Các hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật (nếu có).

6. Việc hỗ trợ tái định cư bằng nhà ở do UBND tỉnh quy định đối với từng dự án cụ thể.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường đất ở tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.