Bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGHỆ AN Kiến thức của bạn: Bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số […]

Bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGHỆ AN

Kiến thức của bạn:

Bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An:

     Điều 12 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Được thực hiện theo quy định tại Điều 76, Điều 77 Luật Đất đai và Điều 11 Quy định này, trong đó:

1. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất theo quy định của Luật Đất đai, không được bồi thường theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợ bằng tiền; mức hỗ trợ bằng một (01) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá được UBND tỉnh ban hành.

2. Đối với UBND cấp huyện đã thực hiện giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp, nay các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo các Chỉ thị: số 02-CT/TU ngày 05 tháng 4 năm 2001 và số 08-CT/TU ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An mà chưa được cấp giấy chứng nhận; khi nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường về đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo phương án chuyển đổi ruộng đất đã thực hiện.

Bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An

Bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An

3. Đối với trường hợp UBND cấp huyện chưa tổ chức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai, mà đất nông nghiệp vẫn do Hợp tác xã nông nghiệp quản lý và đã giao khoán ổn định cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã nông nghiệp việc bồi thường về đất (cho Hợp tác xã nông nghiệp) thực hiện theo quy định hiện hành.

Các hộ gia đình, cá nhân được Hợp tác xã nông nghiệp giao khoán sử dụng đất ổn định được hỗ trợ như các hộ gia đình, cá nhân giao đất ổn định theo quy định của Luật Đất đai.

4. Xử lý đối với phần diện còn lại (ký hiệu là S) của các thửa đất nông nghiệp sau khi thu hồi:

a) Nếu diện tích còn lại (S)< 50 m2và người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc diện tích còn lại: 50 m2≤ (S) ≤ 100 m2 có hình thể phức tạp, chia thành nhiều phần gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Giao UBND cấp xã quản lý diện tích đất thu hồi để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, pháp luật;

b) Các trường hợp khác giao UBND cấp huyện xử lý, nhưng không để xảy ra phản ứng dây chuyền, hạn chế tối đa việc mất đất nông nghiệp hoặc khuyến khích nhân dân chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân liền kề.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường đất nông nghiệp tại Nghệ An khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.