Điều kiện xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp năm 2018

Điều kiện xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp năm 2018Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP2 Nội dung tư vấn về hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp2.1 1. Điều kiện xác định hộ gia đình […]

Điều kiện xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp năm 2018
Đánh giá bài viết

HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Câu hỏi của bạn

     Gia đình tôi đều là viên chức nhà nước nhưng có tham gia sản xuất nông nghiệp trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi có được coi là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp không?

Câu trả lời của Luật sư: 

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Điều kiện xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp

     Khoản 30 Điều 3 Luật đất đai 2013 có quy định về hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

     “30. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.”

     Theo đó, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình được Nhà nước giao cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời phải có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

     Khoản 2 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất như sau:

     “Khi thực hiện thủ tục giao đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo quy định sau đây:

     1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

     2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.”

     Như vậy cần phải có xác nhận về việc hộ gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ việc sản xuất nông nghiệp để xác định hộ gia đình đó là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp

2. Vợ chồng là viên chức sản xuất nông nghiệp trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp không?

     Như đã trình bày bên trên hộ gia đình được gọi là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp căn cứ khoản 3 điều 3 thông tư 33/2017/TT-BTNMT:

  • Được Nhà nước giao cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
  • Có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó và phải có xác nhận về việc có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất.
  •  Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

  • Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

     Theo thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn là viên chức có tham gia sản xuất nông nghiệp trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bạn. Như vậy, vợ chồng bạn đều hưởng lương thường xuyên, để có thể được công nhận là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì gia đình bạn phải có ít nhất một thành viên không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.