Bố trí tái định cư tại Quảng Ninh cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

Bố trí tái định cư tại Quảng Ninh cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ởĐánh giá bài viết BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI QUẢNG NINH Kiến thức của bạn: Bố trí tái định cư tại Quảng Ninh cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển […]

Bố trí tái định cư tại Quảng Ninh cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở
Đánh giá bài viết

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI QUẢNG NINH

Kiến thức của bạn:

Bố trí tái định cư tại Quảng Ninh cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung kiến thức về vấn đề bố trí tái định cư tại Quảng Ninh:

     Điều 18 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND quy định về vấn đề bố trí tái định cư tại Quảng Ninh cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như sau:

Thực hiện theo Điều 86 Luật Đất đai, Khoản 2 và 4 Điều 6, Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, việc bố trí tái định cư vào khu tái định cư tập trung do Nhà nước đầu tư được quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được bồi thường bằng 01 ô đất ở theo quy hoạch tại khu tái định cư.

2. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì không được bố trí tái định cư.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi, nếu đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú thì việc bố trí tái định cư cho các thế hệ, các cặp vợ chồng cùng chung sống thực hiện như sau:

  • Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 lần hạn mức giao đất, công nhận đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì được bố trí 01 ô đất tái định cư.
  • Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn 2,5 lần hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở tại nơi có đất bị thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì được bố trí 02 ô đất tái định cư.

4. Trường hợp nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 01 thửa đất ở thu hồi thì việc bố trí tái định cư thực hiện như sau:

  • Trường hợp các hộ chung quyền có diện tích đất ở được bồi thường nhỏ hơn 1,5 lần diện tích ô đất tái định cư thì được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 1 điều này, không được bố trí thêm đất tái định cư.
  • Trường hợp các hộ chung quyền có diện tích đất ở được bồi thường bằng hoặc lớn hơn 1,5 lần diện tích ô đất tái định cư thì ngoài việc được bồi thường về đất, còn được bố trí 01 ô đất tái định cư.
bố trí tái định cư tại Quảng Ninh

bố trí tái định cư tại Quảng Ninh

5. Trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 3 và 4 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ khả năng quỹ đất của địa phương để xem xét bố trí; trường hợp đặc biệt báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

6. Trường hợp chung quyền sử dụng đất là đất nhà chung cư thì mỗi hộ được bố trí 01 căn hộ chung cư.

7. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc được giao 01 ô đất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

8. Suất tái định cư tối thiểu được thực hiện như sau:

  • Đất ở tái định cư: 60 m2.
  • Nhà ở tái định cư: 30 m2.

     Để được tư vấn về vấn đề bố trí tái định cư tại Quảng Ninh cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!