Suất tái định cư và bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất; nhiều thế hệ cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Kiến thức của bạn

     Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức

     1. Điều kiện được bố trí đất ở, nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi Nhà nước thu hồi đất

     Theo khoản 1 điều 6 nghị định 47/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tái định cư hoặc bằng tiền. Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà:

  • Hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Khoản 1 điều 18 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND quy định được bồi thường bằng 1 ô đất ở theo quy hoạch tại khu tái định cư
  • Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Nếu địa phương có quỹ đất thì xem xét bồi thường bằng đất ở. Khoản 2 điều 18 Quyết định này quy định không được bố trí tái định cư.
Tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

     2. Mức đất ở, nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi Nhà nước thu hồi đất

     Khoản 2 điều 6 nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức đất ở, nhà ở tái định cư bồi thường cho hộ gia đình căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương để UBND cấp tỉnh quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình trong trường hợp:

     – Hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú. Theo đó, khoản 3 điều 18 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể như sau:

  • Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 lần hạn mức giao đất, công nhận đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì được bố trí 01 ô đất tái định cư.
  • Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn 2,5 lần hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở tại nơi có đất bị thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì được bố trí 02 ô đất tái định cư.

     – Trường hợp nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất một thửa đất ở thu hồi, theo khoản 4 điều 18 quyết định 3000/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể như sau

  • Diện tích đất ở được bồi thường nhỏ hơn 1,5 lần diện tích ô đất tái định cư thì các hộ chung quyền chỉ được bồi thường bằng 1 ô đất ở theo quy hoạch tại khu tái định cư, không được bố trí thêm đất tái định cư.
  • Diện tích đất ở được bồi thường bằng hoặc lớn hơn 1,5 lần diện tích ô đất tái định cư thì các hộ chung quyền ngoài việc được bồi thường về đất, còn được bố trí 01 ô đất tái định cư.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề Bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                     

      Liên kết tham khảo: