Tư vấn tách thửa tại Sơn La theo quy định của pháp luật

Tư vấn tách thửa tại Sơn La theo quy định của pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TÁCH THỬA TẠI SƠN LA2 Nội dung tư vấn tách thửa tại Sơn La:2.1 1. Tư vấn tách thửa tại Sơn La2.1.1 2. Thủ tục tách thửa tại Sơn La TÁCH THỬA TẠI […]

Tư vấn tách thửa tại Sơn La theo quy định của pháp luật
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI SƠN LA

Kiến thức của bạn:

     Tư vấn thủ tục tách thửa tại Sơn La

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Sơn La quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Sơn La 

Nội dung tư vấn tách thửa tại Sơn La:

1. Tư vấn tách thửa tại Sơn La

1.1 Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn

  • Đối với đất ở

     Việc tách thửa đất ở quy định phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết khu dân cư được duyệt.

     a) Khu vực đô thị (phường, thị trấn) 

     Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa phải từ 35 m2 trở lên. Cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 3,5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.

     b) Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa quy định cụ thể như sau:

 – Khu vực thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị (trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới phường, thị trấn), thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng từ 13 m trở lên: Diện tích tối thiểu để bố trí thửa đất ở phải từ 50 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 4 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m. 

     – Các khu vực còn lại: Diện tích tối thiểu để bố trí lô đất ở phải từ 60 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 6 m.

     c) Thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa thuộc khu vực đô thị và nông thôn phải đảm bảo các điều kiện về diện tích, kích thước cạnh như quy định trên.

     d) Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất

     Nếu thửa đất được thừa kế, khi phân chia tài sản cho những người thừa kế mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định thì không làm thủ tục chia tách thửa đất mà chỉ cấp đổi lại Giấy chứng nhận cho một người được đứng tên thừa kế theo thỏa thuận của những người thừa kế để đảm bảo diện tích thửa đất cấp lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu.

1.2 Đối với đất nông nghiệp:

     a) Đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác:

     – Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 1.000 m2 trở lên. 
     – Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 2.000 m2 trở lên. 

     b) Đất nuôi trồng thủy sản: 

     – Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 200 m2 trở lên

     – Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 300 m2 trở lên 

     c) Đất trồng cây lâu năm: 

     – Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 2.000 m2 trở lên. 
     – Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 5.000 m2 trở lên. 

     d) Đất trồng rừng sản xuất: 

     – Khu vực đô thị: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 1 ha trở lên. 

    – Khu vực nông thôn: Diện tích tách thửa mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại tối thiểu phải từ 3 ha trở lên.

1.3 Đối với đất nông nghiệp là đất vườn liền kề với đất ở 

     Người sử dụng đất xin tách thửa đất vườn gắn liền với đất ở để làm đất ở thì phải làm thủ tục chuyển mục đích trước khi tách thửa hoặc đồng thời với thủ tục tách thửa. Diện tích và kích thước cạnh thửa đất ở xin tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng diện tích và kích thước cạnh thửa đất tối thiểu quy định. Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

1.4 Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư (không phải là đất vườn ao liền kề với đất ở). 

     Người sử dụng đất xin tách thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư để làm đất ở thì phải làm thủ tục chuyển mục đích trước khi tách thửa. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất đồng thời với việc chuyển mục đích sang đất ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực đã có quy hoạch) hoặc phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt và diện tích, kích thước cạnh thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại lớn hơn hoặc bằng diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu theo quy định thì được tách thửa đối với đất ở. Trường hợp diện tích đất đã xây dựng các công trình lớn hơn diện tích đất xin chuyển mục đích thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích theo diện tích đất thực tế đã xây dựng.

     Trong trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất ở thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất ở khác liền kề để tạo thành thửa đất ở mới có diện tích và kích thước cạnh bằng hoặc lớn hơn diện tích và kích thước cạnh tối thiểu được tách thửa đối với đất ở thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận thửa đất ở mới.

Tách thửa tại Sơn La

Tách thửa tại Sơn La

2. Thủ tục tách thửa tại Sơn La

     Bước 1: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

     Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành duyệt hồ sơ, xem xét có phù hợp với điều kiện tách thửa do UBND tỉnh Sơn La ban hành hay không? Nếu xét thấy hồ sơ phù hợp sẽ ra Công văn chấp thuận đủ điều kiện tách thửa.

     Bước 3: Sau khi có công văn chấp thuận đủ điều kiện tách thửa, người có yêu cầu nộp hồ sơ sang chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

     Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất tại Sơn La là không quá 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ.

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục tách thửa tại Sơn La , quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!