Tư vấn tách thửa tại Lâm Đồng theo pháp luật hiện hành

Tư vấn tách thửa tại Lâm Đồng theo pháp luật hiện hànhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TÁCH THỬA TẠI LÂM ĐỒNG2 Nội dung tư vấn tách thửa tại Lâm Đồng: 2.1 1. Tư vấn tách thửa tại Lâm Đồng2.1.1 2. Thủ tục tách thửa tại Lâm Đồng TÁCH THỬA TẠI […]

Tư vấn tách thửa tại Lâm Đồng theo pháp luật hiện hành
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI LÂM ĐỒNG

Kiến thức của bạn:

     Tư vấn thủ tục tách thửa tại Lâm Đồng

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn tách thửa tại Lâm Đồng:

1. Tư vấn tách thửa tại Lâm Đồng

Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng quy định:

     “Điều 3. Diện tích đất tối thiểu được tách thửa và diện tích đất tối thiểu còn lại sau khi tách thửa

     Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau:

     1. Thửa đất ở hoặc thuộc quy hoạch là đất ở:

     a) Đối với đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn):

     – Dạng nhà phố: Diện tích tối thiểu là 40 m2 và có kích thước theo mặt đường ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m (sau đây gọi chung là đường chính); có kích thước theo mặt đường ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chung là đường hẻm).

     – Dạng nhà liên kế có sân vườn: Diện tích tối thiểu là 72 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m; tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 64 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 4,0 m.

     – Dạng nhà song lập: Diện tích tối thiểu là 280 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô); tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 224 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).

     – Dạng nhà biệt lập: Diện tích tối thiểu là 250 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m; tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 200 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m.

     – Dạng biệt thự: Diện tích tối thiểu là 400 m2 và có kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m.

     b) Đối với đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã): Khuyến khích người sử dụng đất tách thửa đủ diện tích để làm nhà biệt lập, biệt thự, nhà vườn; trường hợp không đủ điều kiện thì diện tích đất tối thiểu là 72 m2, kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.

     c) Về kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh theo mặt đường) của các thửa đất nêu tại điểm a, b khoản này đảm bảo ≥ 6,0 m (không tính khoảng lùi) đối với các khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10,0 m đối với các khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

     2. Thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch là đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu là 500 m2.

     3. Riêng thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và không thuộc quy hoạch đất ở hoặc quy hoạch là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: Việc tách thửa căn cứ vào dự án, quy hoạch chi tiết đã được thỏa thuận, phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho từng trường hợp cụ thể.

     Điều 4. Những quy định về tách thửa

     2. Trường hợp tách thửa để hợp với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đất mới mà đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Quyết định này thì được tách thửa“.

     Theo quy định trên, diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại Lâm Đồng còn phụ thuộc vào từng loại đất và được quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tách thửa tại Lâm Đồng

Tách thửa tại Lâm Đồng

2. Thủ tục tách thửa tại Lâm Đồng

Hồ sơ tách thửa đất tại Lâm Đồng bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Hồ sơ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu);

     Sau đó nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành duyệt hồ sơ, nếu thấy hồ sơ phù hợp sẽ ra Công văn chấp thuận đủ điều kiện tách thửa và người có yêu cầu nộp hồ sơ sang chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

     Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất tại Lâm Đồng là không quá 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ.

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục tách thửa tại Lâm Đồng , quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!