Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013

Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013Đánh giá bài viết NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT Kiến thức của bạn: Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013 Kiến thức của Luật […]

Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013
Đánh giá bài viết

NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT

Kiến thức của bạn:

Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;

Nội dung kiến thức:

1. Khái niệm thu hồi đất và bồi thường về đất

     Tại Điều 4 Luật đất đai 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này. Do đó, khi xét thấy có nhu cầu sử dụng phần diện tích đất đã giao cho người sử dụng đất. Nhà nước thu hồi đất và có bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.

     Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định khái niệm thu hồi đất và bồi thường về đất tại khoản 11 và khoản 12 như sau:

     “11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

     12. Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất

Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất

2. Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất

Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

  • Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
  • Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
  • Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

     Để được tư vấn chi tiết về nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!