Mức phạt vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác như thế nào?

Mức phạt vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác như thế nào?Đánh giá bài viết PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRỒNG RỪNG MỚI THAY THẾ Kiến thức của bạn: Mức phạt vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích […]

Mức phạt vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác như thế nào?
Đánh giá bài viết

PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRỒNG RỪNG MỚI THAY THẾ

Kiến thức của bạn:

Mức phạt vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Nội dung kiến thức:

     Mức phạt vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác được quy định tại Điều 13 Nghị định 157/2013/NĐ-CP như sau: Người có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về trồng lại rừng mới thay thế diện tích rừng được Nhà nước cho phép chuyển sang mục đích khác bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chậm trồng rừng mới thay thế trên 01 năm với diện tích từ 01 ha đến 05 ha.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 01 năm với diện tích từ trên 05 ha đến 10 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 02 năm với diện tích từ 01 ha đến 05 ha.
 • Không hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản dưới 01 ha.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 01 năm với diện tích từ trên 10 ha đến 20 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 02 năm với diện tích từ trên 05 ha đến 10 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 03 năm với diện tích từ trên 01 ha đến 05 ha.
 • Không hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản từ 01 ha đến 05 ha.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 01 năm với diện tích từ trên 20 ha đến 30 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 02 năm với diện tích từ trên 10 ha đến 20 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 03 năm với diện tích từ trên 05 ha đến 10 ha.
 • Không hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản từ trên 05 ha đến 10 ha.

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 01 năm với diện tích từ trên 30 ha đến 40 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 02 năm với diện tích từ trên 20 ha đến 30 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 03 năm với diện tích từ trên 10 ha đến 20 ha.
 • Không hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản từ trên 10 ha đến 20 ha.

6. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 01 năm với diện tích từ trên 40 ha đến 50 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 02 năm với diện tích từ trên 30 ha đến 40 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 03 năm với diện tích từ trên 20 ha đến 30 ha.
 • Không hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản từ trên 20 ha đến 30 ha.

7. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 01 năm với diện tích từ trên 50 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 02 năm với diện tích từ trên 40 ha.
 • Chậm trồng rừng mới thay thế trên 03 năm với diện tích từ trên 30 ha.
 • Không hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản từ trên 30 ha.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả

     Buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 4 Nghị định này đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.

     Để được tư vấn chi tiết về mức phạt vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!