Mức hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp khi thu hồi đất tại Quảng Ninh

Mức hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp khi thu hồi đất tại Quảng NinhĐánh giá bài viết HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG HỢP PHÁP Kiến thức của bạn: Mức hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp khi thu hồi đất tại Quảng […]

Mức hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp khi thu hồi đất tại Quảng Ninh
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG HỢP PHÁP

Kiến thức của bạn:

Mức hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp khi thu hồi đất tại Quảng Ninh

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013;
 • Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung kiến thức về mức hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp:

     Mức hỗ trợ xây dựng công trình không hợp pháp khi thu hồi đất tại Quảng Ninh thực hiện Khoản 1 và 2 Điều 92 Luật Đất đai, Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được quy định tại Điều 25 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng không đúng mục đích sử dụng đất.

 • Xây dựng trên đất vườn ao trong thửa đất có nhà ở trước 1/7/2004 thì được hỗ trợ 100% giá trị nhà, công trình; xây dựng từ 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị nhà, công trình;
 • Xây dựng trên đất nông nghiệp (không phải là đất vườn ao trong thửa đất có nhà ở) nhưng không phục vụ sản xuất nông nghiệp trước ngày 1/7/2004 thì được hỗ trợ 80% giá trị nhà, công trình; xây dựng từ 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 thì được hỗ trợ 50% giá trị nhà, công trình;
 • Xây dựng từ 1/7/2014 về sau thì không được hỗ trợ.
hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp

hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp

2. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất.

 • Xây dựng trước 15/10/1993 thì được hỗ trợ 80% giá trị nhà, công trình;
 • Xây dựng từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 thì được hỗ trợ 50% giá trị nhà, công trình;
 • Xây dựng từ 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 thì được hỗ trợ 30% giá trị nhà, công trình;
 • Xây dựng từ 1/7/2014 trở về sau thì không được hỗ trợ.

3. Trường hợp nhà, công trình khác quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này khi xây dựng đã bị cơ quan nhà nước (Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện) lập biên bản vi phạm (trong biên bản có nội dung đình chỉ không được xây dựng hoặc yêu cầu phải tháo dỡ công trình trả lại nguyên trạng ban đầu) thì việc hỗ trợ được thực hiện như sau:

 • Xây dựng trước 1/7/2004 thì được hỗ trợ 30% giá trị nhà, công trình;
 • Xây dựng từ 1/7/2004 trở về sau thì không được hỗ trợ.

4. Giá trị nhà, công trình tính theo quy định tại Điều 20, 21, 22 Quy định này.

     Để được tư vấn chi tiết về mức hỗ trợ đối với công trình xây dựng không hợp pháp khi thu hồi đất tại Quảng Ninh quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!