Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở

Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ởĐánh giá bài viết HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI QUẢNG NINH Kiến thức của bạn: Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở […]

Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI QUẢNG NINH

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh:

     Điều 19 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND quy định về việc hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở như sau:

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất ở tái định cư mà không có nhu cầu nhận bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được nhận một khoản tiền tự lo chỗ ở tái định cư như sau:

  • Đối với khu vực nông thôn: 120 triệu đồng/hộ chính chủ hoặc các hộ chung quyền;
  • Đối với khu vực đô thị: 150 triệu đồng/hộ chính chủ hoặc các hộ chung quyền.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 3, 4 và 5 Điều 18 Quy định này, nếu không có nhu cầu nhận đất tái định cư thì được hỗ trợ 50% mức quy định tại Khoản 1 Điều này cho mỗi ô đất tái định cư không nhận.

Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh

Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở tái định cư hoặc đủ điều kiện được bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, mà đã đăng ký nhận đất ở tái định cư và được UBND cấp huyện chấp thuận thì không được nhận khoản tiền hỗ trợ tự lo chỗ ở tái định cư nếu không nhận đất.

4. Trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 18 Quy định này thì không được hỗ trợ.

5. Hỗ trợ tái định cư tại chỗ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở, phải phá dỡ nhà ở để xây dựng lại trên phần diện tích đất ở còn lại đủ điều kiện để ở (lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh) thì được hỗ trợ tái định cư tại chỗ như sau:

  • Hộ chính chủ: Bằng 30% mức quy định tại Khoản 1 Điều này;
  • Trường hợp có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi, nếu đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú thì ngoài hộ chính chủ được hỗ trợ theo Điểm a Khoản này, các thế hệ, các cặp vợ chồng còn lại được hỗ trợ tái định cư tại chỗ bằng 30% mức quy định tại Khoản 1 Điều này.

     Để được tư vấn về vấn đề hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ninh đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!