Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh khi thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh khi thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI QUẢNG NINH Kiến thức của bạn: Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh khi thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở […]

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh khi thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI QUẢNG NINH

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh khi thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh:

     Điều 12 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất tại Quảng Ninh như sau:    

     Thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai, các Khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

1. Điểm a Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

  • Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ trong thời gian 24 tháng;
  • Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ trong thời gian 36 tháng.

2. Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

     Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Mức hỗ trợ như sau:

  • Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp: 5.000.000 đồng/hộ chính chủ;
  • Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp: 7.000.000 đồng/hộ chính chủ.

3. Điểm b Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được quy định như sau:

     Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh

4. Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

     Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các nông, lâm trường quốc doanh không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất trong thời gian 6 tháng, trừ những nhân khẩu trong hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp.

5. Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

     Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ chế độ ngừng việc bằng 06 tháng lương tối thiểu vùng.

6. Diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng quy định tại Điều này là tổng diện tích các loại đất nông nghiệp đang sử dụng do được giao, khai hoang, nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

7. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu tại Khoản 1 và 4 Điều này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo/tháng; giá gạo tính hỗ trợ tại Điều này, Điều 15 và Điều 17 Quy định này do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

     Để được tư vấn chi tiết về hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Quảng Ninh khi thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!