Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2019

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI NINH BÌNH NĂM 20192 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019:3 Câu trả lời của Luật sư về hệ […]

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2019
Đánh giá bài viết

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI NINH BÌNH NĂM 2019

Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019 là bao nhiêu?

Rất mong được Luật sư giải đáp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019:

2. Nội dung tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2019:

     Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là một trong năm phương pháp định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Để định được giá đất theo phương pháp này cần phải xác định được hệ số điều chỉnh giá đất.

    Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và được áp dụng từ ngày 01 tháng 1 hàng năm. Tại Điều 1 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất và các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Ninh Bình năm 2018 như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình

TT

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể

Hệ số điều chỉnh giá đất thực hiện năm 2018

1

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất

 

 

Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà diện tích đất ở vượt hạn mức của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng:

 

a)

Đất thuộc khu vực các phường tại thành phố Ninh Bình.

1,3

b)

Đất thuộc khu vực các xã tại thành phố Ninh Bình; các phường tại thành phố Tam Điệp và thị trấn các huyện.

1,2

c)

Đất thuộc các xã còn lại.

1,1

2

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền thuê đất

 

a)

Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm

 

 

Trường hợp thuê đất đối với khu đất, thửa đất được Nhà nước cho thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; Khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích đất tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng;

 

 

Chu kỳ ổn định tiếp theo đối với khu đất, thửa đất được Nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản trong trường hợp diện tích đất tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trên 20 tỷ đồng;

1,1

 

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

 

b)

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

 

 

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích đất tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng:

 

 

Đất thuộc khu vực các phường tại thành phố Ninh Bình

1,3

 

Đất thuộc khu vực các xã tại thành phố Ninh Bình; các phường tại thành phố Tam Điệp và thị trấn các huyện.

1,2

 

Đất thuộc các xã còn lại.

1,1

3

Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất:

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này là hệ số tối thiểu làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng và trường hợp xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

     Trên đây là quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2018, quy định này hiện nay vẫn còn hiệu lực và UBND tỉnh Ninh Bình chưa ban hành văn bản quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019. Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP có quy định:

     Trường hợp tại thời điểm xác định tiền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm trước đó để xác định tiền sử dụng đất phải nộp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có.

     Do vậy, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2019 vẫn được áp dụng theo văn bản quy định năm 2018 cho đến khi UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai