Giá đất tái định cư tại Hải Phòng được quy định như thế nào?

Giá đất tái định cư tại Hải Phòng được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI HẢI PHÒNG Kiến thức của bạn: Giá đất tái định cư tại Hải Phòng được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số […]

Giá đất tái định cư tại Hải Phòng được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI HẢI PHÒNG

Kiến thức của bạn:

Giá đất tái định cư tại Hải Phòng được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Nội dung kiến thức về giá đất tái định cư tại Hải Phòng:

     Giá đất tái định cư tại Hải Phòng được quy định tại Điều 24 Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND cụ thể như sau:

     Việc xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư theo khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai được quy định như sau:

1. Giá đất tái định cư:

Gtđc = Cgpmb + Chtbq

  • Gc: Giá đất tái định cư;
  • Cgpmb: Các chi phí bồi thường, hỗ trợ tại khu tái định cư bình quân 1 m2 đất ở (nhưng không lớn hơn giá đất ở hiện trạng tự nhiên tại vị trí trong bảng giá đất)
  • Chtbq: Chi phí xây dựng hạng mục đường giao thông nội bộ, thoát nước trong khu tái định cư bình quân 1m2 đất ở theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm: chi phí san lấp mặt bằng, chi phí cấp điện chiếu sáng công cộng, cấp nước công cộng trong dự án khu tái định cư và các chi phí khác nếu có); phần chênh lệch sau khi quyết toán tính vào tổng mức đầu tư của dự án.
Giá đất tái định cư tại Hải Phòng

Giá đất tái định cư tại Hải Phòng

2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái định cư được xét giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu tái định cư được tính tăng 20% mức giá đất tái định cư đối với hộ đủ điều kiện tiêu chuẩn tái định cư cùng vị trí.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương án giá đất cụ thể để giao đất tái định cư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xác định hoàn chỉnh phương án trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

     Để được tư vấn chi tiết về giá đất tái định cư tại Hải Phòng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!