Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2018 là bao nhiêu?

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2018 là bao nhiêu?Đánh giá bài viết HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH Kiến thức của bạn: Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2018 là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định […]

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2018 là bao nhiêu?
Đánh giá bài viết

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

Kiến thức của bạn:

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2018 là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 04/2018/QÐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung kiến thức:

     Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2018 được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở

1.1 Huyện Lệ Thủy

 • Khu vực đô thị: 1.05
 • Khu vực nông thôn: 1.0

1.2 Huyện Quảng Ninh

 • Khu vực đô thị: 1.05
 • Khu vực nông thôn: 1.0

1.3 Thành phố Đồng Hới

 • Các phường: Hải Đình, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành, Nam Lý, Bắc Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải: 1.1
 • Các xã, phường còn lại: 1.0

1.4 Huyện Bố Trạch

 • Khu vực đô thị:
  • Thị trấn Hoàn Lão: 1.05
  • Thị trấn Nông trường Việt Trung: 1.0
 • Khu vực nông thôn: 1.0

1.5 Thị xã Ba Bồn

 • Khu vực đô thị:
  • Phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ: 1.1
  • Phường Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Thuận: 1.05
 • Khu vực nông thôn: 1.0
Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình

1.6 Huyện Quảng Trạch

 • Khu vực nông thôn: 1.0

1.7 Huyện Tuyên Hóa

 • Khu vực đô thị: 1.0
 • Khu vực nông thôn: 1.0

1.8 Huyện Minh Hóa

 • Khu vực đô thị: 1.0
 • Khu vực nông thôn: 1.0

2. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

 • Đối với các phường Hải Đình, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành, Nam Lý, Bắc Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải: 1.1
 • Đối với các khu vực còn lại: 1.0

3. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất khác

     Đối với đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong khu Công nghiệp, khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo; trường hợp Nhà nước công nhận

     Để được tư vấn chi tiết về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình năm 2018 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!