Đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – Luật Toàn Quốc

Đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP TỈNH BẮC KẠN2 Nội dung tư vấn về đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn:2.0.1 1. Đối tượng đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn2.1 2. Mức thu phí […]

Đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn năm 2018 – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP TỈNH BẮC KẠN

Kiến thức của bạn:

Đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lí:

Nội dung tư vấn về đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn:

1. Đối tượng đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn

     Căn cứ vào Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

     Về đối tượng đăng kí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

     Về đối tượng miễn đăng kí bao gồm:

  • Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số: 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
  • Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm do lỗi của cơ quan đăng ký.
  • Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên.
Đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn

Đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn

2. Mức thu phí đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn

STT

Nội dung

Mức thu (Đồng/hồ sơ)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

             30.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

3. Cơ quan, tổ chức thu phí đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn

     Về tổ chức thu phí tại tỉnh Bắc Kạn bao gồm:

  • Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa điểm thu phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường).
  • Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố (Địa điểm thu phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố).

     Về tỉ lệ trích để lại: Để lại đơn vị trực tiếp thu một trăm phần trăm (100%) số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động.

4. Hồ sơ đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn

    Theo quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, hồ sơ đăng ký thế chấp đối với tài sản là đất đai bao gồm:

  • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;
  • Hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực;
  • Giấy chứng nhận;
  • Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

     – Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

     – Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp).

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề đăng kí thế chấp tỉnh Bắc Kạn năm 2018 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.